banner
banner
Duhovne misli

Popis darovatelja za sanaciju filijalne kapele u Čatićima (ažurirano 31. srpnja)

03.08.2018. | kategorija: IZDVAJAMO
Popis darovatelja za sanaciju filijalne kapele u Čatićima (ažurirano 31. srpnja)

U nastavku donosimo popis darovatelja koji su darovali svoje priloge za sanaciju filijalne kapele u selu Čatići, zaključno sa danom 31. srpnja 2018.:


1.        Andrić Deja ( Ive) – 50 E
2.        Andrić Dragan (Buco)-100 KM
3.        Andrić Kata (+Ive) – 100 KM
4.        Andrić Mijo (Marijana) -100 KM
5.        Andrijević Igor-200 KM
6.        Aždajić Ljupko i Finka – 500 KM
7.        Aždajić Mara (+Jure) – 200 KM
8.        Aždajić Mirko-100 KM
9.        Babić Marko i Sonja – 50 E
10.      Bagarić Blaženka i djeca – 100 USD
11.      Barešić Marko (Ante)-100 KM
12.      Batinić Cecilija-100 KM
13.      Batinić Marko – 100 KM
14.      Bekavac Ana (Marijana)-50 E
15.      Benić Ana – Ljubičina 100 KM
16.      Benić Anto (Franje)-100 KM
17.      Benić Anto (Marka) -100 KM
18.      Benić Božo (Joze)-50 E
19.      Benić Božo (Marka) – 200 KM
20.      Benić Dalibor ( + Petra) – 50 E
21.      Benić Damir (Željka)-100 KM
22.      Benić Darko (Bože)-100 E
23.      Benić Drago -100 KM
24.      Benić Dragomir – 200 E
25.      Benić Dragomir (Josipa) -100 KM
26.      Benić Dragomir- Gedra 100 E
27.      Benić Franjo (Pere) – 100 KM
28.      Benić Ilija (Stjepana)-100 KM
29.      Benić Janja (Pere)-100 KM
30.      Benić Janjka (+ Ive)-100 CAD
31.      Benić Jozo ( Marka) – 100 KM
32.      Benić Luca ud. Joze – 100 KM
33.      Benić Ljiljana i Srećko- 200 KM
34.      Benić Ljuba  (Franje)-100 KM
35.      Benić Ljuba ( Stjepana) – 100 KM
36.      Benić Ljuba(ud. pok. Ante) -100 KM
37.      Benić Ljuban (Francije)-300 KM
38.      Benić Ljuban-Sirćo – 100 E
39.      Benić Mara (Marka)-100 KM
40.      Benić Mara (Pere)-100 KM
41.      Benić Marina- 100 E
42.      Benić Mario (Ante)-100 KM
43.      Benić Marko (Petra) -100 KM
44.      Benić Mijo ( Mišo) – 100 KM
45.      Benić Miroslav-100 KM
46.      Benić Slavica ud. Josipa – 100 KM
47.      Benić Slavica ud. Petra – 50 E
48.      Benić Zdenko ( Car) – 500 AUD
49.      Benić Zoran (Pere)- 100 KM
50.      Benić Željko -100 KM
51.      Biletić Veseljka (+ Slavka)-100 KM
52.      Blažun Franc – 50 E
53.      Blažun Tomislav – 400 HRK
54.      Bojić – Herceg Kristina – 100 KM
55.      Bojić Ana (Ive) – 50 CHF
56.      Bojić Andrej Šantin – 100 E
57.      Bojić Anđa (+ Ive)-100 KM
58.      Bojić Anto ( Miletov)- 50 KM
59.      Bojić Anto (Marijana) 100 KM
60.      Bojić Anto- Šanta – 100 KM
61.      Bojić Bojan ( Mije) – 100 KM
62.      Bojić Branko (Marijana) -100 KM
63.      Bojić Bruno i Irena – 2.000 KM
64.      Bojić Danijel-Danke-100 KM
65.      Bojić Franjo-Zoran – 100 KM
66.      Bojić Ilija  (Stjepana)-100 USD
67.      Bojić Ilinka ( Ive) – 100 E
68.      Bojić Ivo (Mate) - 100 KM
69.      Bojić Ivo (Pere)-100 KM
70.      Bojić Jelenka (+ Ive)- 400 HRK
71.      Bojić Ljerka – 100 KM
72.      Bojić Ljerko (Pave)-200 KM
73.      Bojić Ljuban ( Tica) – 100 KM
74.      Bojić Mara (Mate)-100 KM
75.      Bojić Mara (Stjepana)-100 KM
76.      Bojić Marin – 100 KM
77.      Bojić Marin ( Ivanka) – 100 KM
78.      Bojić Mario (Ive)- 50 E
79.      Bojić Marko (Mije)-100 KM
80.      Bojić Mijo (Petra)-100 KM
81.      Bojić Mijo i Mara – 50 E
82.      Bojić Mijo(Marijana)-100 USD
83.      Bojić Mirko (Mate)-100 KM
84.      Bojić Mladen (Ante)-100 KM
85.      Bojić Oliver – 100 KM
86.      Bojić Ruža (Miroslava)- 50 E
87.      Bojić Stjepan ( Miletov)- 100 KM ( II. Put)
88.      Bojić Stjepan (Bojanov)-100 KM
89.      Bojić Stjepan (Marijana)-50 E
90.      Bojić Stjepan (Miletov) – 100 KM
91.      Bojić Zdenko (+ Ive) – 200 E
92.      Bojić Zoran ( Pere) – 150 KM
93.      Bojić Zoran (Ilije)- 200 KM
94.      Bojić Željko (Stjepana)-200 KM
95.      Borovičkić Mirjana sa obitelji – 500 HRK
96.      Budimir Marija (Ilije) – 50 E
97.      Češljić Ivan (+ Joze) – 100 KM
98.      Dekor AB Čatići – 50 M
99.      Drenić Mijo (+ Ilije)-50 E
100.    Drlja Bojan(Vinka)-50 E
101.    Drlja Josip (Marka)-100 KM
102.    Drlja Mirko (Vinka)-50 E
103.    Drlja Miroslav sa obitelji – 500 KM
104.    Esgeta Danica r. Perišić-50 E
105.    Filipović Anđa – 100 KM
106.    Filipović Denis (Marka) – 100 KM
107.    Filipović Ivo  (Mije)-100 KM
108.    Filipović Jozo (Marka)-100 KM
109.    Filipović Marko – Hljeb – 100 KM
110.    Franjičević Augustin (Marka)
111.    Franjičević Stjepan – 50 E
112.    Franjičević Tanja – 100 E
113.    Franjković Zorka – 100 KM
114.    Golmajer Josipa – 100 KM
115.    Grmača Mara – 100 KM
116.    Juko Ivo ( Ilije) – 100 E
117.    Juko Stjepan ( Ilije) – 400 HRK
118.    Jurić Hrvoje i Slavica – 150 KM
119.    Katičić Zoran – 50 KM
120.    Kojić Niko i Nevenka – 100 AUD
121.    Kolaković Helena i Leon-100 E
122.    Komšo Anto (+ Ive)-100 KM
123.    Komšo Anto (Joze)-100 E
124.    Komšo Augustin (Mije)-50 E
125.    Komšo Borislav (Mije)-50 E
126.    Komšo Dragan (Ante)-100 KM
127.    Komšo Goran – 100 KM
128.    Komšo Kata – 100 KM
129.    Komšo Mijo (Joze) – 50 E
130.    Komšo Milica (Šime) – 100 USD
131.    Komšo Stjepan (Ive) – 100 KM
132.    Kovač Anđa-50 KM
133.    Lukić Jelka (+ Ive)-100 KM
134.    Lukić Josip (+ Ive)-50 E
135.    Lukin Ružica r. Juko-100 KM
136.    Maltar Tomo – 100 KM
137.    Marčić Čedo i Danijel – 100 KM
138.    Marić  Ilija (Bože)-200 HRK
139.    Markanović Ilija – 100 KM
140.    Marković Andrea i Leonard – 500 KM
141.    Martinović Borka i Zdravko – 200 E
142.    Matić Branko i Gena – 100 AUD
143.    Matić Filip i Janja – 100 AUD
144.    Matić Zdenko i Katija – 100 AUD
145.    Mijač  Anica – 200 CHF
146.    Obitelj Šimić (+ Ive)-50 E
147.    Palac Nada r. Benić-100 KM
148.    Pavlović Marijan (Ante)-100 KM
149.    Pavlović Petar (Franje)- 100 KM
150.    Perišić Dragan (+ Rozine)-50 E
151.    Perišić Josip (+ Pere)-100 KM
152.    Perišić Mijo  (Pere)-50 E
153.    Perišić Mladen (Ćelo) i Jelena-100 E
154.    Perišić Pavo (+Pere)-100 KM
155.    Perišić Perica i Valentina – 100 E
156.    Perutina Slavica – 100 KM
157.    Petrović Ivica -100 KM
158.    Petrović Marko i Željka – 200 KM
159.    Primorac Danijela r. Petrović – 100 E
160.    Radoš Fra Anto – 1.000 E
161.    Radoš Jelenka ( + Joze) – 50 E
162.    Radoš Nikola i Karmen – 100 KM
163.    Radoš Slavko – 100 KM
164.    Radoš Vilijan – 100 KM
165.    Ravlija Branko i Jagoda – 100 CHF
166.    Ravlija Zdenko -100 KM
167.    Sardelić Veseljka i John – 50 AUD
168.    Sesar Magdalena – 30 E
169.    Stapić Josipa- 100 KM
170.    Stapić Vlado-100 E
171.    Stjepić Ivka (Franje)-100 E
172.    Subašić Branka – 100 KM
173.    Subašić Eva- 100 KM
174.    Subašić Franjo (Pere)-100 KM
175.    Subašić Ivan (Perice)-100 KM
176.    Subašić Ivan -100 E
177.    Subašić Jaga-100 E
178.    Subašić Janja – 100 KM
179.    Subašić Jelka-50 E
180.    Subašić Niko - Nika (Mije) – 100 E
181.    Subašić Perica(Franje)-200 KM
182.    Subašić Sandra ( Stjepana) – 100 E
183.    Subašić Vlatko ( Stjepana) – 100 E
184.    Subašić Werner ( Stjepana) – 100 E
185.    Subašić Zoran (Marinka)-100 KM
186.    Šain Branko i Antonija-50 E
187.    Šljivić Dragan- 100 KM
188.    Šljivić Franjo (Ilije)-100 KM
189.    Šljivić Marinko (Ilije)-100 KM
190.    Šljivić Mirko (Ilije)-100 KM
191.    Šljivić Stjepan (Ilije) – 300 KM
192.    Tadić Ines ( Đocova) – 100 KM
193.    Taylor Romana (Ilije)-50 E
194.    Tomić Andrej ( Ikin) – 200 KM
195.    Tomić Anđa (Joze)-100 KM
196.    Tomić Branko -1.000 SEK
197.    Tomić Denis (Stjepana)-50 E
198.    Tomić Dragana i Iko – 500 KM
199.    Tomić Dragica i Slavko (Pere)-200 KM
200.    Tomić Fra Bono – 200 KM
201.    Tomić Franica i  Miro – 300 KM
202.    Tomić Franjo (Ante)-100 KM
203.    Tomić Gordan- 100 KM
204.    Tomić Hilarije (Braco)- 400 HRK
205.    Tomić Ilija (Ante)-100 KM
206.    Tomić Iva (Ilije)-50 E
207.    Tomić Ivan (Ive)-100 KM
208.    Tomić Ivica (Marijana)-100 KM
209.    Tomić Ivo i Vesna – 100 KM
210.    Tomić Jagoda r. Bojić – 100 KM
211.    Tomić Janja (+ Ive)-100 KM
212.    Tomić Jelka (Marijana)-100 KM
213.    Tomić Jelka (Perina)-100 KM
214.    Tomić Josip ( tomin) – 150 KM
215.    Tomić Josip (Kena)-200 USD
216.    Tomić Jozo ( Mrki) – 400 HRK
217.    Tomić Jozo (Ive) -100 KM
218.    Tomić Lucija (+ Ive)-100 Km
219.    Tomić Marin ( Joze Mrkog) – 400 HRK
220.    Tomić Marin (Pepetov)-400 HRK
221.    Tomić Marko (Ante)-100 KM
222.    Tomić Michael ( Ikin) – 200 KM
223.    Tomić Mijo (Pepetov)-100 KM
224.    Tomić Mladen(Ive)-200 KM
225.    Tomić Saša (+ Stjepana)-100 KM
226.    Tomić Stjepan (Franje) – 100 KM
227.    Tomić Stjepan (Joze) – 100 KM
228.    Tomić Stjepan (Pepe)-100 KM
229.    Tomić Stjepan-Matičar – 100 KM
230.    Tomić Šimo i Dragica -100 KM
231.    Tomić Tihomir-100 KM
232.    Tomić Tomislav ( Toma) – 150 KM
233.    Tomić Zvonimir (Ivin)- 100 E
234.    Trgovčević Ivica i Mara- 100 E
235.    Trogrlić Dragica ( + Joze) – 100 KM
236.    Trogrlić Verica (Ilije)- 100 KM
237.    Tunjić Jozo i Nada – 100 AUD
238.    Turbić Anto (Augustina)-100 E
239.    Turbić Augustin (Ante)-50 E
240.    Turbić Josko – 50 E
241.    Vukančić Čedomir – 100 KM
242.    Vukančić Ivan – 100 KM
243.    Vukančić Jozo (Cano)-100 KM
244.    Vukančić Vanja – 100 KM
245.    Vulić Anđa – 50 E
246.    Zubonja Jerko i Marija – 100 AUD
247.    Grobljanski odbor sela Čatići uplatio je odmah na početku akcije iz fonda 8.000 KM , namjenjenih u svrhu sanacije kapele.

Kao što možete vidjeti, zaključno sa danom 31. srpnja 2018.  stigli smo do 247 darovatelja. Hvala svima koji su prepoznali značaj i vrijednost ovoga projekta i koji su dosada darovali svoje priloge.  Ukoliko se dogodio nenamjeran propust pa netko nije uvršten u popis neka nam se javi, kako bi smo grešku ispravili. Nastojimo da svaku uplatu i svaki Vaš prilog evidentiramo i to ćemo činiti i ubuduće, transparentno i kako bi svatko imao uvid. Napominjemo da radovi na sanaciji i obnovi kapele bi trebali početi sutra 01. kolovoza. Od tri pristigle ponude izabrana je kao najpovoljnija ponuda poduzeća NIKODIL d.o.o iz Kiseljaka. Ukupna vrijednost radova prema predviđenom projektu i predračunu radova i ponudi odabranog poduzeća trebala bi iznositi 113.650,00 KM. Međutim, za očekivati je da će se pojaviti možda i nepredviđeni radovi, kao i radovi na novim elektroinstalacijama tako da će ukupna vrijednost radova biti i veća. Budući da je sa današnjim danom prikupljeno oko 55% potrebnih sredstava , u ovoj godini nažalost kako stvari stoje neće moći biti  završeni svi predviđeni radovi  koji su obuhvaćeni projektom. Na inicijativu samih mještana sela Čatići u ovaj projekt se krenulo polako i s Božjom pomoći. Ostaje nam se nadati da će on s Božjom pomoći i zahvaljujući svima Vama koji ste dosada sudjelovali i koji ćete sudjelovati biti priveden kraju. Ključno pitanje u svemu ovome je da li je kapela nama potrebna i koliko nam je stalo do toga? Ima nas svugdje , živimo razasuti diljem svijeta , ima nas koji možemo sudjelovati više, nažalost neki manje jer nemaju svi iste mogućnosti. Pokažimo da zajedno možemo učiniti velike stvari na dobrobit svih nas.