banner
banner
Duhovne misli

Započeli radovi na sanaciji i obnovi filijalne kapele u Čatićima

11.08.2018. | kategorija: IZDVAJAMO
Započeli radovi na sanaciji i obnovi filijalne kapele u Čatićima

Prošle godine u mjesecu srpnju na inicijativu mještana sela Čatići pokrenuta je akcija sanacije i obnove filijalne kapele u ovome selu koje trenutno broji najveći broj domaćinstava i stanovnika u našoj župi. Na sastanku za članovima Grobljanskog odbora tada je donesen zaključak da se pristupi izradi Idejnoga projekta same sanacije spomenutog objekta. Nakon što je urađen Idejni projekt koji je prezentiran mještanima sela Čatići na sastanku koji je održan u domu u Čatićima i na kojem je donesen zaključak da se Idejni projekt usvaja te da se može odmah pristupiti i izradi Izvedbenoga projekta i Predmjeru radova. Po završetku Izvedbeni projekt je poslan u Vrhbosansku nadbiskupiju za koji je zatražena i dozvola i odobrenje samoga Ordinarijata za navedeni projekt i za početak radova. Navedeni projekt je odobren i data je dozvola od strane Ordinarijata za samu sanaciju i obnovu. Nakon toga je ponovno sazvan zbor građana na kojem nažalost nije bio nazočan veliki broj građana. Pokazalo se, što je naš veliki problem da se mnogi ne žele odazvati i sudjelovati kad se treba donijeti neka zajednička odluka, kao da to njih nije briga, ili ako nešto ne bude dobro urađeno onda se ima isprika da mi nismo u tome sudjelovali i nije nas se ništa pitalo, drugi su o tome odlučivali. Krivica u tom slučaju past će na nekoga, obično na pojedinca. Bilo kako bilo, vrijeme će pokazati svoje. Nakon što su pristigle ponude od tri Izvođača radova, Odbor je izabrao najpovoljniju ponudu firme NIKODIL d.o.o. iz Kiseljaka koja ima referentnu listu izvedenih radova na istim objektima na kojima je već radila ili trenutno radi. Sa odabranom firmom potpisan je i Ugovor o izvođenju radova a ugovorena vrijednost radova trebala bi iznositi 113.650,00 KM. Radovi se započeli 2. kolovoza pripremom gradilišta, te se odmah pristupilo skidanju stare krovne konstrukcije i skidanju lamperije unutar same kapele. Trenutno se radi na pripremi i izradi horizontalnog serklaža koji je sada za razliku od prijašnjeg stanja učvršćen kao i radovi na samoj apsidi. Svi radovi se prate od strane statičara i nadzornoga organa. Do sada je prikupljeno putem dobrovoljnih priloga oko 55% potrebnih sredstava, no ne treba zaboraviti na činjenicu da će tu biti još nepredviđenih radova posebno unutar samoga objekta počevši od novih elektroinstalacija, te izrade i postavljanja novoga razglasa i ozvučenja, rasvjete itd. Kako trenutno stvari stoje u ovoj godini neće moći biti završeni svi predviđeni radovi. Njihova dinamika i završetak ovisit će o prikupljenim sredstvima, dakle o svima onima koji se uključe u ovu akciju i daju svoj doprinos neko više neko manje i toga moramo biti svjesni jer nemaju svi iste mogućnosti. Ako se nešto gradi s ljubavlju, srcem i ako smatramo da nam je to potrebno i da možemo a možemo samo ako hoćemo onda to i pokažimo zajedno. Hvala svima koji su dosada dali svoju podršku, neizmjerni doprinos i uključili se u ovu akciju, mještanima sela Čatići, kao i onima koji nisu rođeni u tom selu, ili ih ništa za njega ne veže ali ih zasigurno veže osjećaj pripadnosti i ljubavi i osjećaj pomoći ovome kraju i zavičaju.

fotogalerija | fotogalerija na Facebooku