banner
banner
Duhovne misli

Popis darovatelja za sanaciju filijalne kapele u Čatićima (ažurirano 2. rujna)

06.09.2018. | kategorija: IZDVAJAMO
Popis darovatelja za sanaciju filijalne kapele u Čatićima (ažurirano 2. rujna)

U nastavku donosimo popis darovatelja koji su darovali svoje priloge za sanaciju filijalne kapele u selu Čatići, zaključno sa danom 02. rujna 2018.:


1.        Andrić Deja ( Ive) – 50 E
2.        Andrić Dragan (Buco)-100 KM
3.        Andrić Kata (+Ive) – 100 KM
4.        Andrić Mijo (Marijana) -100 KM
5.        Andrijević Igor-200 KM
6.        Aždajić Ljupko i Finka – 500 KM
7.        Aždajić Mara (+Jure) – 200 KM
8.        Aždajić Mirko-100 KM
9.        Babić Marko i Sonja – 50 E
10.      Bagarić Blaženka i djeca – 100 USD
11.      Barešić Marko (Ante)-100 KM
12.      Batinić Cecilija-100 KM
13.      Batinić Marko – 100 KM
14.      Bekavac Ana (Marijana)-50 E
15.      Benić Ana – Ljubičina 100 KM
16.      Benić Ana ( ud. + Velimira) – 50 E
17.      Benić Anto (Franje)-100 KM
18.      Benić Anto (Marka) -100 KM
19.      Benić Božo ( Marka ) – 100 E ( II. Put)
20.      Benić Božo (Joze)-50 E
21.      Benić Božo (Marka) – 200 KM
22.      Benić Dalibor ( + Petra) – 50 E
23.      Benić Damir (Željka)-100 KM
24.      Benić Dario ( Ive) – 300 CAD
25.      Benić Darko (Bože)-100 E
26.      Benić Drago -100 KM
27.      Benić Dragomir – 200 E
28.      Benić Dragomir (Josipa) -100 KM
29.      Benić Dragomir- Gedra 100 E
30.      Benić Franjo (Pere) – 100 KM
31.      Benić Ilija (Stjepana)-100 KM
32.      Benić Janja ( Čičina)- 200 HRK
33.      Benić Janja (Pere)-100 KM
34.      Benić Janjka (+ Ive)-100 CAD
35.      Benić Jozo ( Marka) – 100 KM
36.      Benić Kristijan – 100 E
37.      Benić Luca ud. Joze – 100 KM
38.      Benić Ljiljana i Srećko- 200 KM
39.      Benić Ljuba  (Franje)-100 KM
40.      Benić Ljuba ( Stjepana) – 100 KM
41.      Benić Ljuba(ud. pok. Ante) -100 KM
42.      Benić Ljuban ( Nike) – 100 E
43.      Benić Ljuban (Francije)-300 KM
44.      Benić Ljuban-Sirćo – 100 E
45.      Benić Mara (Marka)-100 KM
46.      Benić Mara (Pere)-100 KM
47.      Benić Marina- 100 E
48.      Benić Mario (Ante)-100 KM
49.      Benić Marko (Petra) -100 KM
50.      Benić Mijo ( Mišo) – 100 KM
51.      Benić Mirko – 100 E
52.      Benić Miroslav-100 KM
53.      Benić Slavica ud. Josipa – 100 KM
54.      Benić Slavica ud. Petra – 50 E
55.      Benić Velimir ( + Velimira) – 50 E
56.      Benić Zdenko ( Car) – 500 AUD
57.      Benić Zoran (Pere)- 100 KM
58.      Benić Željko -100 KM
59.      Biletić Veseljka (+ Slavka)-100 KM
60.      Bjelavčić Ivo – 100 KM
61.      Blažun Franc – 50 E
62.      Blažun Tomislav – 400 HRK
63.      Bojić – Herceg Kristina – 100 KM
64.      Bojić Ana (Ive) – 50 CHF
65.      Bojić Andrej Šantin – 100 E
66.      Bojić Anđa (+ Ive)-100 KM
67.      Bojić Anto ( Miletov)- 50 KM
68.      Bojić Anto (Marijana) 100 KM
69.      Bojić Anto- Šanta – 100 KM
70.      Bojić Bojan ( Mije) – 100 KM
71.      Bojić Branko (Marijana) -100 KM
72.      Bojić Bruno i Irena – 2.000 KM
73.      Bojić Danijel ( Ćepurin) – 50 E
74.      Bojić Danijel-Danke-100 KM
75.      Bojić Dejan ( Ive) – 100 KM
76.      Bojić Ferdo ( Pavanov) – 200 USD
77.      Bojić Franjo-Zoran – 100 KM
78.      Bojić Ilija  (Stjepana)-100 USD
79.      Bojić Ilinka ( Ive) – 100 E
80.      Bojić Ivo (Mate) - 100 KM
81.      Bojić Ivo (Pere)-100 KM
82.      Bojić Jelenka (+ Ive)- 400 HRK
83.      Bojić Ljerka – 100 KM
84.      Bojić Ljerko – 100 KM ( II.put)
85.      Bojić Ljerko (Pave)-200 KM
86.      Bojić Ljuban ( Tica) – 100 KM
87.      Bojić Mara (Mate)-100 KM
88.      Bojić Mara (Stjepana)-100 KM
89.      Bojić Marijan ( Ćepurin) – 50 E
90.      Bojić Marin – 100 KM
91.      Bojić Marin ( Ivanka) – 100 KM
92.      Bojić Mario (Ive)- 50 E
93.      Bojić Marko (Mije)-100 KM
94.      Bojić Mijo (Petra)-100 KM
95.      Bojić Mijo i Mara – 50 E
96.      Bojić Mijo(Marijana)-100 USD
97.      Bojić Mirko (Mate)-100 KM
98.      Bojić Mladen (Ante)-100 KM
99.      Bojić Oliver – 100 KM
100.    Bojić Ruža (Miroslava)- 50 E
101.    Bojić Stjepan ( Miletov)- 100 KM ( II. Put)
102.    Bojić Stjepan (Bojanov)-100 KM
103.    Bojić Stjepan (Marijana)-50 E
104.    Bojić Stjepan (Miletov) – 100 KM
105.    Bojić Zdenko (+ Ive) – 200 E
106.    Bojić Zoran ( Pere) – 150 KM
107.    Bojić Zoran (Ilije)- 200 KM
108.    Bojić Željko (Stjepana)-200 KM
109.    Borovičkić Mirjana sa obitelji – 500 HRK
110.    Budimir Marija (Ilije) – 50 E
111.    Crepulja Frano – 100 KM
112.    Čengić Sead i Slavica – 200 USD
113.    Češljić Ivan (+ Joze) – 100 KM
114.    Čuvalo Kristina r. Benić – 150 E
115.    Dekor AB Čatići – 50 M
116.    Drenić Mijo (+ Ilije)-50 E
117.    Drlja Bojan(Vinka)-50 E
118.    Drlja Josip (Marka)-100 KM
119.    Drlja Mirko (Vinka)-50 E
120.    Drlja Miroslav sa obitelji – 500 KM
121.    Dusper Tomislav – 200 KM
122.    Đurić Jagoda – 50 E
123.    Esgeta Danica r. Perišić-50 E
124.    Filipović Anđa – 100 KM
125.    Filipović Denis (Marka) – 100 KM
126.    Filipović Ivo  (Mije)-100 KM
127.    Filipović Jozo (Marka)-100 KM
128.    Filipović Marko – Hljeb – 100 KM
129.    Filipović Niko ( Mije) – 100 KM
130.    Franjičević Augustin (Marka)
131.    Franjičević Stjepan – 50 E
132.    Franjičević Tanja – 100 E
133.    Franjić Lucija r. Andrić – 50 E
134.    Franjković Zorka – 100 KM
135.    Golmajer Josipa – 100 KM
136.    Grmača Mara – 100 KM
137.    Jaković Jagoda – 50 E
138.    Jozić Dragica – 500 USD
139.    Jozić Robert – 500 USD
140.    Juko Ivo ( Ilije) – 100 E
141.    Juko Stjepan ( Ilije) – 400 HRK
142.    Jurić Hrvoje i Slavica – 150 KM
143.    Katičić Zoran – 50 KM
144.    Kojić Niko i Nevenka – 100 AUD
145.    Kolaković Helena i Leon-100 E
146.    Komšo Anto (+ Ive)-100 KM
147.    Komšo Anto (Joze)-100 E
148.    Komšo Augustin (Mije)-50 E
149.    Komšo Borislav (Mije)-50 E
150.    Komšo Dragan (Ante)-100 KM
151.    Komšo Goran – 100 KM
152.    Komšo Josip ( Ante) – 100 E
153.    Komšo Kata – 100 KM
154.    Komšo Mijo (Joze) – 50 E
155.    Komšo Milica (Šime) – 100 USD
156.    Komšo Stjepan (Ive) – 100 KM
157.    Kovač Anđa-50 KM
158.    KUD „ Kraljica Katarina“ iz Lapca – 5.000 HRK
159.    Kunac Lucija – 50 E
160.    Ličić Ivan i Ljubica – 100 KM
161.    Lukić Jelka (+ Ive)-100 KM
162.    Lukić Josip (+ Ive)-50 E
163.    Lukić Tomislav – 100 KM
164.    Lukin Ružica r. Juko-100 KM
165.    Maltar Tomo – 100 KM
166.    Marčić Čedo i Danijel – 100 KM
167.    Marić  Ilija (Bože)-200 HRK
168.    Markanović Ilija – 100 KM
169.    Marković Andrea i Leonard – 500 KM
170.    Martinović Borka i Zdravko – 200 E
171.    Matić Branko i Gena – 100 AUD
172.    Matić Filip i Janja – 100 AUD
173.    Matić Zdenko i Katija – 100 AUD
174.    Mijač  Anica – 200 CHF
175.    Obitelj Šimić (+ Ive)-50 E
176.    Palac Nada r. Benić-100 KM
177.    Pavlović Marijan (Ante)-100 KM
178.    Pavlović Petar (Franje)- 100 KM
179.    Perišić Dragan (+ Rozine)-50 E
180.    Perišić Josip – 100 KM
181.    Perišić Josip (+ Pere)-100 KM
182.    Perišić Ljuban – 100 KM
183.    Perišić Marcel – 400 HRK
184.    Perišić Mijo  (Pere)-50 E
185.    Perišić Mladen (Ćelo) i Jelena-100 E
186.    Perišić Niko – 100 KM
187.    Perišić Pavo (+Pere)-100 KM
188.    Perišić Perica i Valentina – 100 E
189.    Perutina Slavica – 100 KM
190.    Petrović Ivica -100 KM
191.    Petrović Marko i Željka – 200 KM
192.    Pezer Goran i Ivana – 100 E
193.    Primorac Danijela r. Petrović – 100 E
194.    Radoš Fra Anto – 1.000 E
195.    Radoš Jelenka ( + Joze) – 50 E
196.    Radoš Nikola i Karmen – 100 KM
197.    Radoš Slavko – 100 KM
198.    Radoš Vilijan – 100 KM
199.    Ravlija Branko i Jagoda – 100 CHF
200.    Ravlija Zdenko -100 KM
201.    Sardelić Veseljka i John – 50 AUD
202.    Sesar Magdalena – 30 E
203.    Stapić Josipa- 100 KM
204.    Stapić Vlado-100 E
205.    Stijepić Anđa ( Okanova)- 100 E
206.    Stijepić Ilija ( Okanov) – 100 USD
207.    Stjepić Ivka (Franje)-100 E
208.    Subašić Branka – 100 KM
209.    Subašić Eva- 100 KM
210.    Subašić Franjo (Pere)-100 KM
211.    Subašić Ivan (Perice)-100 KM
212.    Subašić Ivan -100 E
213.    Subašić Jaga-100 E
214.    Subašić Janja – 100 KM
215.    Subašić Jelka-50 E
216.    Subašić Niko - Nika (Mije) – 100 E
217.    Subašić Perica(Franje)-200 KM
218.    Subašić Sandra ( Stjepana) – 100 E
219.    Subašić Vlatko ( Stjepana) – 100 E
220.    Subašić Werner ( Stjepana) – 100 E
221.    Subašić Zoran (Marinka)-100 KM
222.    Šain Branko i Antonija-50 E
223.    Šain Franjo ( Ilije) – 150 KM
224.    Šljivić Dragan- 100 KM
225.    Šljivić Franjo (Ilije)-100 KM
226.    Šljivić Marinko (Ilije)-100 KM
227.    Šljivić Mirko (Ilije)-100 KM
228.    Šljivić Stjepan (Ilije) – 300 KM
229.    Tadić Ines ( Đocova) – 100 KM
230.    Taylor Romana (Ilije)-50 E
231.    Tomić Andrej ( Ikin) – 200 KM
232.    Tomić Anđa (Joze)-100 KM
233.    Tomić Anto (Ive) – 100 E
234.    Tomić Branko -1.000 SEK
235.    Tomić Denis (Stjepana)-50 E
236.    Tomić Dragana i Iko – 500 KM
237.    Tomić Dragica i Slavko (Pere)-200 KM
238.    Tomić Fra Bono – 200 KM
239.    Tomić Franica i  Miro – 300 KM
240.    Tomić Franjo (Ante)-100 KM
241.    Tomić Gordan- 100 KM
242.    Tomić Hilarije (Braco)- 400 HRK
243.    Tomić Ilija (Ante)-100 KM
244.    Tomić Iva (Ilije)-50 E
245.    Tomić Ivan (Ive)-100 KM
246.    Tomić Ivica (Marijana)-100 KM
247.    Tomić Ivo i Vesna – 100 KM
248.    Tomić Jagoda r. Bojić – 100 KM
249.    Tomić Janja (+ Ive)-100 KM
250.    Tomić Jelka ( + Ljubana ) – 100 KM
251.    Tomić Jelka (Marijana)-100 KM
252.    Tomić Jelka (Perina)-100 KM
253.    Tomić Josip ( tomin) – 150 KM
254.    Tomić Josip (Kena)-200 USD
255.    Tomić Jozo ( Mrki) – 400 HRK
256.    Tomić Jozo (Ive) -100 KM
257.    Tomić Lucija (+ Ive)-100 Km
258.    Tomić Marin ( Joze Mrkog) – 400 HRK
259.    Tomić Marin (Pepetov)-400 HRK
260.    Tomić Marko (Ante)-100 KM
261.    Tomić Michael ( Ikin) – 200 KM
262.    Tomić Mijan ( Perin) – 100 KM
263.    Tomić Mijo (Pepetov)-100 KM
264.    Tomić Mladen(Ive)-200 KM
265.    Tomić Robert ( Ive) – 100 KM
266.    Tomić Saša (+ Stjepana)-100 KM
267.    Tomić Stjepan (Franje) – 100 KM
268.    Tomić Stjepan (Joze) – 100 KM
269.    Tomić Stjepan (Pepe)-100 KM
270.    Tomić Stjepan-Matičar – 100 KM
271.    Tomić Šimo i Dragica -100 KM
272.    Tomić Tihomir-100 KM
273.    Tomić Tomislav ( Toma) – 150 KM
274.    Tomić Vito ( Stjepana) – 400 KM
275.    Tomić Zvonimir (Ivin)- 100 E
276.    Trgovačka radnja „ KEM“ – 50 KM
277.    Trgovčević Ivica i Mara- 100 E
278.    Trogrlić Dragica ( + Joze) – 100 KM
279.    Trogrlić Verica (Ilije)- 100 KM
280.    Tunjić Jozo i Nada – 100 AUD
281.    Turbić Anto (Augustina)-100 E
282.    Turbić Augustin (Ante)-50 E
283.    Turbić Josko – 50 E
284.    Vukančić Čedomir – 100 KM
285.    Vukančić Ivan – 100 KM
286.    Vukančić Jozo (Cano)-100 KM
287.    Vukančić Vanja – 100 KM
288.    Vulić Anđa – 50 E
289.    Zubonja Jerko i Marija – 100 AUD
290.   Grobljanski odbor sela Čatići uplatio je odmah na početku akcije iz fonda 8.000 KM, namjenjenih u svrhu sanacije kapele.

Kao što možete vidjeti, zaključno sa danom 02. rujna 2018. stigli smo do 290 darovatelja. Hvala svima koji su prepoznali značaj i vrijednost ovoga projekta i koji su dosada darovali svoje priloge. Ukoliko se dogodio nenamjeran propust pa netko nije uvršten u popis neka nam se javi, kako bi smo grešku ispravili. Nastojimo da svaku uplatu i svaki Vaš prilog evidentiramo i to ćemo činiti i ubuduće, transparentno i kako bi svatko imao uvid. Napominjemo da su radovi na sanaciji i obnovi kapele počeli prije mjesec dana, točnije 02. kolovoza. Radove izvodi građevinska firma „Nikodil d.o.o.“ iz Kiseljaka. Trenutno se radi na završetku radova oko krovne konstrukcije, zidanju pomoćnih objekata i završnim radovima na samoj apsidi. Sama kapela trebali bi biti pokrivena početkom idućega tjedna. Po završetku ovih radova grubi radovi bi bili skoro privedeni kraju i prešlo bi se na unutarnje uređenje same kapele, postavljanju novih prozora, žbukanju itd. Prije svega toga treba odraditi i zamijeniti stare i postaviti nove elektroinstalacije te provući instalacije za novo ozvučenje. Po pitanju unutarnjeg uređenja ostaje tu još detalja koje bi trebalo uraditi od samih podnih keramičarskih radova u prostoru apside kao i po cijeloj kapeli i novoj rasvjeti. Time bi svakako enterijer same kapele bio znatno ljepši. Budući da je sa današnjim danom prikupljeno oko 60% potrebnih sredstava, kako stvari stoje pitanje je kako i koliko će radova biti završeno. Napominjemo još jednom da su inicijativu za obnovu kapele pokrenuli sami mještani sela Čatići u suradnji sa samostanom koji se uključio i pomogao samu akciju. Nažalost, kod nas očito ne može sve proći tako lako i ponekad bez ružnih riječi, ogovaranja, prigovora upućenih na račun onih koji uz sve svoje dobre namjere i htijenje koje ulažu ispadnu znamo na kraju najgori. Na kraju hvala svima Vama koji ste dosada pomogli i na svakoj vašoj podršci i interesu koji iskazujete na različite načine nudeći svoju pomoć.