banner
banner
Duhovne misli
Sanacija samostanske crkve
Uspješna sanacija temelja crkve

Uspješna sanacija temelja crkve

Imamo jednu dobru vijest za sve nas: Nakon dvije i pol godine monitoringa, tj. praćenja radova na sanaciji temelja crkve koji su rađeni, stručnjaci su utvrdili potpuno mirovanje cjelokupnog objekta, odnosno prestanak procesa slijeganja temeljne konstrukcije crkve

Tehnički prijem izvedenih radova na sanaciji temelja južnog pročelja i zvonika naše crkve

Tehnički prijem izvedenih radova na sanaciji temelja južnog pročelja i zvonika naše crkve

09. srpnja 2010. godine u prostorijama Franjevačkog samostana Kr. Sutjeska, upriličen je tehnički prijem izvedenih radova na sanaciji temelja južnog pročelja i zvonika naše crkve. Komisiju je odredilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje je 12. 05. 2010 godine i izdalo odobrenje za izvođenje navedenih radova.

„Sutjesci s ljubavlju“ – godinu dana poslije

„Sutjesci s ljubavlju“ – godinu dana poslije

Dana 17. lipnja tekuće 2010. godine u prostorijama Franjevačkog samostana upriličena je mala obljetnica donatorskog druženja “Sutjesci s ljubavlju”.

Sanacija samostanske crkve

Sanacija samostanske crkve

Kratak osvrt na završetak radova II faze, na sanaciji temelja konstrukcije samostanske crkve u Kraljevoj Sutjesci. Nadzorni inženjer:

Sanacija samostanske crkve

Sanacija samostanske crkve

Radove na sanaciji crkve, točnije, na bušenju 39 pilota/stupova je izvela firma Karst iz Zagreba sa svojom sestrinskom firmom Geokonzalting iz Sarajeva i radovi su