banner
banner
Duhovne misli

Raspored sv. Misa

14.03.2015. | kategorija: DUHOVNE MISLI

Od 16. do 22. ožujka 2015. godine

Ponedjeljak
7:30  za ++ Dražan Šipić, Alen Dautbegović

Utorak       
7:30  za ++ sve pokojne iz Kr. Sutjeske

Srijeda   
7:30  za ++    

Četvrtak
7:30  za ++
11:00 za ++ Josip Pavlović i pok. iz ob. Pavlović

Petak       
7:30  za ++ Luka, Marijan, Ruža Pavlović
(8:30 Čatići)     

Subota       
7:30  za ++ iz ob. Jurić, đelmo, Eva Rozić

Nedjelja    
9:00  za + Anto, Ana, Pavo, Božo Jurić; Jagoda i Ivo Franjičević   
11:00 pro populo