banner
banner
Duhovne misli

Župa Kraljeva Sutjeska - popis vjenčanih 1969.

29.03.2019. | kategorija: IZDVAJAMO
Župa Kraljeva Sutjeska - popis vjenčanih 1969.

Vjenčani na dan 19. siječnja 1969.

1. Mijo Grgić, Sarajevo, 1939. i  Marija Hrgić, Sarajevo, 1944.


Vjenčani na dan 22. siječnja 1969.

1. Ilija Šain, Kr. Sutjeska, 1910. i Manda Subašić, Kopijari, 1932.


Vjenčani na dan 26. siječnja 1969.

1. Jozo Jurić, Aljinići, 1940. i Anđa Marković, Govedovići, 1940
2. Mijo Čokara, Vodarići, 1945. i Ana Borovičkić, Vodarići, 1952.
3. Nikola Pehar, Kakanj, 1926. i Marija Rodić, Kr. Sutjeska, 1928.


Vjenčani na dan 02. veljače 1969.

1. Jozo Kovač, Aljinići, 1945. i  Kata Tunjić, Aljinići, 1948.


Vjenčani na dan 12. veljače 1969.

1. Augustin Kristić, Ratanj, 1942. i Anđa Šipić, Ratanj, 1946
2. Anto Kovačević, Vodarići, 1947. i Luca Borovičkić, Vodarići, 1950.
3. Ilija Kojić, Pezeri, 1946. i Šimica Marčić, Lučići, 1949.
4. Mato Tomić, Slapnica, 1945. i Mara Mijačević, Aljinići, 1948.
5. Vinko Tomić, Slapnica, 1943. i Ivka Đondraš, Seoce, 1946.
6. Ljubomir Tomić, Turbići, 1947. i Ljuba Jurić, Teševo, 1950.
7. Ivo Tomić, Turbići, 1946. i Janja Marijanović, Miljačići, 1944.
8. Marijan Martinović, Seoce, 1946. i Ana Bagavac, Seoce, 1952.
9. Jozo Vuletić, Bijelo Polje, 1947. i Eva Šušnja, Vodarići, 1951.
10. Mijo Šarić, Bištrani, 1946. i Marica Maračić, Slapnica, 1949.
11. Marijan Drlja, Turbići, 1946. i Matija Andrić, Gora, 1950.
12. Ilija Andrić, Gora, 1946. i Anđa Tunjić, Slapnica, 1951.
13. Marko Pavlović, Pavlovići, 1945. i Ana Pavlović, Pavlovići, 1945.
14. Anto Šljivić, Trnovci, 1940. i Janja Šušnja, Vodarići, 1948.
15. Ivo Ljoljić, Trnovci, 1950. i Anica Vukančić, Bulčići, 1950.
16. Stjepan Andrić, Trnovci, 1950. i Manda Markić, Trnovci, 1948.
17. Ilija Markić, Trnovci, 1949. i Ljuba Ćorić, Šeperci, 1949.
18. Anto Jurić, Seoce, 1946. i Ana Grgić, Brnj, 1948.


Vjenčani na dan 16. veljače  1969.

1. Mato Kojić, Borovica, 1946. i Ljerka Filipović, Kr. Sutjeska, 1950.
2. Anto Knežević, Kakanj, 1947. i Ana Aždajić, Kr. Sutjeska, 1945.


Vjenčani na dan 24. veljače 1969.

1. Anto Stojičić, Slapnica, 1949. i Kata Franjičić, Poljani, 1951.


Vjenčani na dan 19. ožujka 1969.

1. Ilija Borovičkić, Poljani, 1947. i Verka Pavlović, Pavlovići, 1951.


Vjenčani na dan 13. travnja 1969.

1. Ivica Pavlović, Kr. Sutjeska, 1943. i Katica Ivanović, Kr. Sutjeska, 1949.


Vjenčani na dan 16. travnja 1969.

1. Ivan Ravlija, Papratno, 1943. i Ana Markanović, Kovačići, 1951.


Vjenčani na dan 03. svibnja 1969.

1. Tomislav Vidović, Novo Sarajevo, 1934. i Janja Radić, Kr. Sutjeska.


Vjenčani na dan 07. svibnja 1969.

1. Pero Grgić-Babić, Aljinići, 1945. i Mara Katana, Dobrinje, 1950.


Vjenčani na dan 15. svibnja 1969.

1. Franjo Bradarić, Srijetež, 1948. i Eva Markanović, Sridice, 1948.
2. Marijan Juko, Aljinići, 1946. i Jelka Juko, Govedovići, 1950.
3. Marko Mijačević, Aljinići, 1947. i Dragica Đondraš, Bijelo Polje, 1950.


Vjenčani na dan 21. svibnja 1969.

1. Filip Bradarić, Sredice, 1945. i Anđa Jurić, Teševo, 1946.
2. Ivo Vukančić, Bulčići, 1945. i Kata Zec, Zajezda, 1950.


Vjenčani na dan 25. svibnja 1969.

1. Stjepan Subašić, Čatići, 1941. i Jagoda Dujmović, Aljinići, 1950.
2. Ljubomir Bojić, Čatići, 1943. i Mira Lovrić, Kakanj, 1950.


Vjenčani na dan 31. svibnja 1969.

1. Luka Franjić, Kovači, 1945.  i Luca Jagnjić, Seoce, 1948.


Vjenčani na dan 15. lipnja 1969.

1. Marko Tomić, Čatići, 1940. i Vjekoslava Batinić, Čatići, 1950.
2. Drago Tunjić, Aljinići, 1944. i Janja Tadić, Miljačići, 1945.


Vjenčani na dan 25. lipnja 1969.

1. Božo Markić, Trnovci, 1946. i Jaga Lukenda, Teševo, 1950.


Vjenčani na dan 02. srpnja 1969.

1. Marko Maduna, Bijelo Polje, 1945. i Ruža Đondraš, Šćitari, 1947.


Vjenčani na dan 16. srpnja 1969.

1. Pavo Topalović, Kopjari, 1948. i Ana Kalfić, Kopjari, 1953.


Vjenčani na dan 23. srpnja  1969.

1. Niko Petrić, Miljačići, 1943. i Jagoda Češljić, Aljinići, 1946.


Vjenčani na dan 30. srpnja 1969.

1. Jozo Jukić, Klanac, 1948. i Marija Tomić, Vukanovići, 1949.


Vjenčani na dan 31. kolovoza 1969.

1. Stjepan Brkić, Aljinići, 1945. i Marinka Benić, Čatići, 1952.


Vjenčani na dan 21. rujna 1969.

1. Jozo Perišić, Čatići, 1945. i Mara Tomić, Čatići, 1941.


Vjenčani na dan 24.rujna 1969.

1. Jozo Lukenda, Teševo, 1948. i Jagoda Šola, Pavlovići, 1950.
2. Blaško Andrić, Ratanj, 1943. i Anđa Medjedović, Aljinići, 1949.


Vjenčani na dan 03.listopada 1969.

1. Blaško Andrić, Kopjari, 1940. i Jelka Šapina, Bištrani, 1945.


Vjenčani na dan 11.listopada 1969.

1. Božo Trlin, Sarajevo, 1934. i Sofija Relota, Bukovci, 1936.


Vjenčani na dan 12. listopada 1969.

1. Vinko Stjepić, Gora, 1948. i Anđa Grmača, Grmače, 1950.


Vjenčani na dan 12. studenog 1969.

1. Anto Subašić, Kopjari, 1948. i Kata Šapina, Bištrani, 1948.


Vjenčani na dan 26. studenog 1969.

1. Stjepan Grmača, Šćitari, 1951. i Ruža Pavlović, Pavlovići, 1948.
2. Anto Petričević, Lukovo Brdo, 1949. i Ana Antić, Bijelo Polje, 1949.
3. Ivan Dusper, Trnovci, 1950. i Toma Markić, Trnovci, 1948.


Vjenčani na dan 19. prosinca 1969.

1. Pero Majstorović, Bjelavići, 1950. i Janja Jurić, Teševo, 1952.


Vjenčani na dan 31. prosinca 1969.

1. Ilija Stjepić, Gora, 1947. i Jelka Tunjić, Slapnica, 1953.


Ukupno vjenčanih parova 1969. godine: 60