banner
banner
Duhovne misli

Sanacija samostanske crkve

23.04.2010. | kategorija: SANACIJA SAMOSTANSKE CRKVE
Sanacija samostanske crkve

Radove na sanaciji crkve, točnije, na bušenju 39 pilota/stupova je izvela firma Karst iz Zagreba sa svojom sestrinskom firmom Geokonzalting iz Sarajeva i radovi su izvedeni, po ispitivanjima postavljenih pilota/stupova od profesora sa Građevinskog fakulteta iz Sarajeva, dobro, kvalitetno i po izvedbenom projektu.

Naime, svaki od navedenih 39 pilota je imao točno označeno svoje mjesto gdje mora biti i na koju dubinu mora biti izbušen i postavljen. Ispitivanja probnog pilota su pokazala da samo on, jedan, može izdržati bez ikakvog pomjeranja teret od 100 tona. Vrlo zanimljivo.

Nakon što su navedene firme završile svoj dio realizacije izvedbenog projekta sanacije temelja južnog pročelja crkve i zvonika, nastavak radova je preuzela firma Miličević iz Kreševe, koja bi trebala na sve ugrađene pilote/stupove postaviti jaku armirano/betonsku gredu koja bi se samom ugradnjom povezala sa postojećim temeljima na našoj crkvi i na zvonicima. Tim činom bi postavljeni piloti/stupovi sa betonskom gredom preuzeli nošenje zvonika i pročelja crkve što bi na koncu konca moralo rezultirati prestanak tonjenja kako zvonika tako i južnog pročelja naše crvke i prestanak širenja pukotina na samoj crkvi.
Po dinamici izvođenja poslova očekivati je da će firma Miličević svoje poslove završiti do polovice mjeseca travnja, time bi prva faza saniranja temelja južnog pročelja crkve i zvonika bila okončana.
Još da kažemo i ovo da je za idejnu i izvedbenu projeknu dokumentaciju, ishodovanje svih mogućih dozvola za radove, te za troškove realizacije, i nadzornog organa za ove radove bilo potrebno osigurati oko 570.000 KM i da je dio sredstava osiguran prilozima naših vjernika, a veći dio donatorskim okupljanjem „Sutjesci s ljubavlju“ prošle godine 17. lipnja.

Naravno da ovo nije i kraj radova na crkvi ali je izuzetno bitan dio urađen, jer sa ovom fazom bi trebalo prestati daljnje urušavanje i tonjenje, nastajanje novih pukotina na crkvi, ali u nastavku bi trebalo uraditi projektnu dokumentaciju sanacije konstrukcije crkve i svih pukotina te izraditi elaborat za restauraciju crkve iznutra. Ali o tome u nastavku, po završetku ovih radova o čemu ćete svakako biti svi vi koje ovo zanima i informirani.
Dakle akcija sanacije „ljepotice iz zabiti = naše sutješke crkve“ traje i dalje! Što bi mudri latini rekli „sapientis sat!“ ili u prijevodu „mudrome dosta!“!!

/uskoro ćemo podatke sa web stranice www.ks-samostan.net gdje se sada u cijelosti mogu pogledati i pročitati svi dosadašnji sudionici i donatori u ovoj akciji sanacije crkve, postaviti i na ovu web stranicu, dok će vam i fotogalerija izvođenja radova puno reći o ozbiljnosti i urgentnosti te o velikom i ozbiljnom poduhvatu koji smo započeli