banner
banner
Duhovne misli

Završeni radovi drugog dijela faze III na sanaciji crkve

13.10.2015. | kategorija: SANACIJA SAMOSTANSKE CRKVE
Završeni radovi drugog dijela faze III na sanaciji crkve

            U ponedjeljak, 28.09.2015. godine imali smo primopredaju radova izvedenih u ovom vremenskom razdoblju od početka svibnja do konca rujna na sanaciji konstrukcije crkve pod nazivom: Izvođenje dijela radova na sanaciji konstrukcije objekta crkve u Kraljevoj Sutjesci - Faza III - sanacija nadzemnog dijela konstrukcije objekta crkve. Predmetni radovi predstavljaju drugi dio Faze III, dio 2 - izrada horizontalnog ab serklaža i nove krovne konstrukcije iznad srednje lađe crkve. Horizontalni AB serklaž je izvoden iznad zidova srednje lađe. Krovna konstrukcija krova A se izvodila sukladno postojećoj idejnoj i izvedbenoj dokumentaciji odobrenoj od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine.

Na pripmopredaji su bili nazočni:

  • U ime samostana fra Zoran Jaković, gvardijan i fra Željko Brkić, vikar
  • Nadzorni imenovan od strane Samostana, gdin Dragan Martinović, dipl. inž. građevine
  • Revident Izvedbenog projekta gdin Zlatno Langof, profesor građevine
  • Nadzorni imenovan od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture BiH, Robert Stergar
  • Te predstavnici firme Gradnja d.o.o. Mostar koji su izvodili radove

            Naime, kako smo vas informirali o početku radova u svibnju, te o trajanju i izvođenju radova  u lipnju, tako vas sad želimo informirati kako smo radove uspješno priveli kraju i realizirali prema zadanom zadatku projektnom dokumentacijom što je utvrđeno prilikom primopredaje radova.

            Ovim putem želimo zahvaliti svima Vama koji ste sudjelovali i dali svoj doprinos u realizaciji ovog projekta. Uz Vas naše župljane, prijatelje i dobročinitelje svakako valja spomenuti i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, općinu Kakanj kao i Državni ured za Hrvate izvan RH, tj. Vladu Republike Hrvatske.

            Ono što nas veseli sve jest da s proljeća planiramo uraditi fasadu na crkvi i onda će biti kompletno urađena sanacija crkve i imat će svoj onaj prvotni izgled "Sutješke ljepotice"!

            Više o radovima možete pogledati u fotogaleriji na našoj stranici ili na facebooku.