Dokumentarni film.
Hrvatska folklorna skupina Bobovac, Čatići
28.10.2000.