Povijest župe i crkve, brojčano stanje kroz povijest i danas, naselja koja pripadaju župi

1. Granice pastoriziranja sutješkog samostana u povijesti

Franjevci su pastorizirali sutješke katolike već od svoga dolaska u taj kraj u 14. stoljeću. Od tada je dušobrižništvo tamo trajno u njihovoj nadležnosti, također i nakon pada Bosne pod osmansku vlast. Početkom 17. stoljeća sutješki franjevci postoriziraju veliko područje u koje su uključene župe Vareš, Kuzmadanj, Seočanica, Derventa, Dubočac, Vinska, Vasiljevo Polje i Radunjevac – dakle od srednje Bosne, pa do Save između rijeka Ukrine i Bosne. U tim je župama tada živjelo 18.940 katolika Hrvata. Sredinom sedamdesetih godina 17. stoljeća njihov se broj smanjio zbog raznih epidemija. Nakon Bečkog rata (1683.-1699.) pastoriziraju i župe porušenih samostana: Olovo, Modriča, Tuzla i Gradovrha.

 2. Brojčano stanje vjernika sutješke župe kroz povijest i danas

Sutješka župa imala je 1743. god. 1.891 katolika, a 1768. god. samo 1.750. Kasnije je broj katolika ubrzano rastao: 1813. god. bilo ih je 2.673, 1877. god. 3.838, te 1935. god. 5.463. Sredinom 19. stoljeća u svoj pastoralni rad franjevci uključuju i pučku prosvjetu. Prva školska zgrada izgrađena je 1857. godine, ali je sama škola utemeljena nekoliko godina ranije.

Sutješka župa prije ovog rata brojala je oko 12.500 katolika (a 1974. god. 10.670) dakle, njihov broj se bio povečavao. U župi Kraljeva Sutjeska početkom 21. st. živi oko 2000 vjernika u više od 750 obitelji.

3. Naselja koja pripadaju župi Kraljeva Sutjeska

Nju i danas tvore slijedeća naselja: Sutjeska, Aljinići, Babići, Bijelo Polje, Bištrani, Bjelavići, Bulčići, Čatići, Dobrinje, Dujmovići, Gora, Govedovići, Grmače, Klanac, Kopjari, Kovači, Kučukovići, Lučići, Lukovo Brdo, Miljačići, Papratno, Pavlovići, Pezeri, Poljani, Poljice, Ratanj, Seoce, Slapnica, Šćitari, Šošnje, Teševo, Trnovci, Turbići i Zajezda.

Na području vrlo prostrane sutješke župe nalaze se područne crkve u Čatićima, Poljanima, Pavlovićima, Bjelavićima, Dobrinju i Grmačama, te 19 kapelica.

Mise se svake nedjelje slave u župnoj crkvi u 9.00 i 11.00 sati, jedanput u Čatićima, u Bjelavićima, Seocu i Dobrinju svake nedjelje, osim mlade nedjelje.

 

Comments are closed.