Vjenčani na dan 30.siječnja 1966.

1. Šimo Katičić, Kovačići-Poljani, 1943. i Janja Anđelić, Kovačići – Poljani, 1945.

Vjenčani na dan 13. veljače 1966.

1. Petar Biletić, Doci – Gromiljak, 1943. i Janja Benić, Ćatići, 1937.

Vjenčani na dan 16. veljače 1966.

1. Ilija Stojčić, Ratanj, 1942. i Jelka Crepulja, Ratanj, 1948.
2. Jozo Šipić, Ratanj, 1942. i Janja Antunović, Miljačići, 1946.
3. Pavo Subašić, Kopjari, 1940. i Ruža Stojčić, Slapnica, 1942.
4. Ivo Lukić, Klanac, 1943. i Ruža Šipić, Ratanj, 1943.
5. Drago Crepulja, Ratanj, 1943. i Kata Franjičević, Teševo, 1941.
6. Jozo Pavlović, Pavlovići, 1940. i Kata Grmača, Štitari, 1941.
7. Pavo Marić, Bjelavići, 1942. i Ana Maračić, Zagradac, 1946.
8. Franjo Šarić, Bištrani, 1941. i Jelka Jonjić, Lukovo Brdo, 1948.
9. Ivo Lukenda, Teševo, 1943. i Jaga Markić, Trnovci, 1944.
10. Ivo Juko, Juke – Kakanj, 1945. i Manda Bradarić, Sridice, 1943.
11. Ilija Babić, Ričica, 1941. i Mara Bešlić, Gora, 1948.
12. Niko Pezer, Pezeri, 1945. i Maja Majstorović, Slapnica, 1948.
13. Marko Dragun, Zajezda, 1944. i Kata Bradarić, Sridice, 1947.
14. Mato Andrić, Kopjari, 1942. i Janja Budimir, Lučići, 1945.
15. Mato Martinović, Seoce, 1942. i Jaga Kalfić, Kopjari, 1945.
16. Anđeo Andrić, Ratanj, 1942. i Eva Tomić, Ratanj, 1941.
17. Jozo Maroš, Aljinići, 1943. i Kata Tokmakčija, Bjelavići, 1945.
18. Drago Marić, Bjelavići, 1943. i Ljuba Tokmakčija, Bjelavići, 1949.
19. Drago Jurić, Teševo, 1946. i Jaga Juko, Juke – Kakanj, 1947.

Vjenčani na dan 17.veljače 1966.

1. Stjepan Mijačević, Aljinići , 1943. i Kata Pavlović, Pavlovići, 1945.
2. Anto Marčić, Miljačići, 1946. i Anđa Pavlović, Pavlovići, 1944.

Vjenčani na dan 17. travnja 1966.

1. Slavko Šain, Kraljeva Sutjeska, 1940. i Edita – Adela Jurjević, Kraljeva Sutjeska, 1949.

Vjenčani na dan 24. travnja 1966.

1. Ratko – Anto Grgić Čobanac, Turbe – Potkraj (Travnik), 1941. i Milica Ćurak, Ričica – Dolac, 1944.

Vjenčani na dan 2. svibnja 1966.

1. Anto Blažeković, Gornji Rajić, 1938. i Amalija Bojić, Ćatići,1940.

Vjenčani na dan 9. svibnja 1966.

1. Zdravko Radić, Kraljeva Sutjeska, 1948. i Radoslavka Lazarević, Zmajevo – Novi Sad, 1948.

Vjenčani na dan 17. svibnja 1966.

1. Mato Majstorović, Bjelavići, 1942. i Milica Babić, Babići, 1948.
2. Juro Kovačević, Bjelavići, 1942. i Jaga Babić, Babići, 1947.
3. Anto Tokmakčija, Bjelavići, 1943. i Mara Marić, Bjelavići, 1941.
4. Pero Babić, Babići, 1941. i Jelka Tokmakčija, Bjelavići, 1943.
5. Ilija Češljić, Aljinići, 1945. i Ruža Bagavac, Aljinići,1946.
6. Juro Zubonja, Poljani, 1946. i Janja Jurić,Teševo, 1948.
7. Blaško Kudrić, Gora, 1949. i Anica Mišin, Bulčići, 1948.
8. Mijo Marić, Bjelavići, 1942. i Anica Bartolović, Bradaši, 1948.
9. Marko Jurić, Seoce, 1942. i Kata Martinović, Seoce, 1947.
10. Stjepan Vuletić, Bijelo Polje, 1944. i Kata Pavlović, Pavlovići, 1945.

Vjenčani na dan 12. lipnja 1966.

1. Ivo Kovačević, Poljani, 1943. i Jaga Mladić, Kopjari, 1946.

Vjenčani na dan 26. lipnja 1966.

1. Blaž Andrić Vukančić, Bulčići, 1925. i Mara Komšo, Bijelo Polje, 1925.

Vjenčani na dan 29. lipnja 1966.

1. Juro Jurić, Miljačići, 1914. i Jovanka Smiljanić, Alapić – Glamoč, 1923.

Vjenčani na dan 20. srpnja 1966.

1. Stjepan Grmača, Grmače, 1946. i Mara Maroš, Ričica, 1949.
2. Ljupko Ćorić, Poljani, 1942. i Ana Pezer, Aljinići, 1946.
3. Ivo Šljivić, Trnovci, 1945. i Anđa Laštrić, Govedovići, 1947.

Vjenčani na dan 25. rujna 1966.

1. Ivo Medjedović, Aljinići (Bistrik), 1944. i Jela Jurić, Aljinići (Bistrik), 1945.
2. Ivo Anđelić, Poljani (Kovačići), 1944. i Kata Tunjić, Slapnica, 1949.
3. Marinko Subašić, Čatići, 1940. i Janja Benić, Čatići, 1947.
4. Jozo Trgovčević, Kraljeva Sutjeska, 1936. i Ivanka Barugdžija, Ključ,1949.

Vjenčani na dan 9. listopada 1966.

1. Stjepan Skopalj, Brđani, 1947. i Ana Prosyk, Derventa, 1948.

Vjenčani na dan 13. listopada 1966.

1. Ilija Dusper, Aljinići, 1944. i Ilinka Šain, Kraljeva Sutjeska, 1949.

Vjenčani na dan 16. listopada 1966.

1. Marko Komšo, Aljinići, 1908. i Janja  r.  Stojčić (udata Crepulja, udovica), Ratanj, 1926.

Vjenčani na dan 13. studenog 1966.

1. Mijo Martinović, Seoce, 1943. i Mara Crepulja, Kučukovići, 1947.

Vjenčani na dan 23. studenog 1966.

1. Jozo Antić, Bijelo Polje, 1948. i Genoveva Kovačević, Bjelavići, 1949.
2. Pero Bradarić, Sredice, 1943. i Janja Laštrić, Govedovići, 1949.
3. Šimo Komšo, Bijelo Polje, 1947. i Kata Šljivić, Trnovci, 1949.
4. Anto Pezer, Aljinići, 1940. i Ana Komšo, Aljinići, 1946.
5. Pavo Pezer, Aljinići, 1941. i Fina Pavlović. Pavlovići, 1949.
6. Augustin Turbić, Teševo, 1942. i Jelka Babić, Ričica (Babići) 1945.
7. Franjo Andrić, Trnovci, 1944. i Janja Ljoljić, Trnovci, 1947.
8. Nikola Nikolić, Bulčići, 1940. i Jelka Rašić, Gora, 1947.

Vjenčani na dan 27. studenog 1966.

1. Franjo Aždajić, Kraljeva Sutjeska, 1937. i Nada Radoš, Slapnica, 1946.

Vjenčani na dan 4. prosinca 1966.

1. Lovro Barišić, Orahovo – Brestovsko, 1932. i Ana Bartolović, Bradaši, 1939.

Vjenčani na dan 8. prosinca 1966.

1. Pavao Radoš, Čatići, 1945. i Barbara Liker, Litva – Tuzla, 1950.

Ukupno vjenčanih parova 1966. godine: 62