Vjenčani na dan 14. siječnja 1972.

1. Luka Jurić, Kr. Sutjeska, 1935. i Marija Pavlović, Kr. Sutjeska, 1939.

Vjenčani na dan 16. siječnia 1972.

1. Ivo Franković, Aljinki,1949. i Ana Jurić, Aljinići, 1954.
2. Jozo Stijepić, Bulčići, 1952. i Mara Mijatović, Vodarići, 1952.
3. Ilija Babić, Babići, 1950. i Ruža Tadić, Miljačići, 1949.

Vjenčani na dan 27. siječnja 1972.

1. Mijo Ravlija, Papratno 1941. i Ruža Lukenda, Teševo, 1945.

Vjenčani na dan 08. veljače 1972.

1. Marijan Ravlija, Papratno, 1948. i Šimica Kordić, Trnovci, 1952.

N’ienčani na dan 09. veljače 1972.

I. Jozo Marijanović, Trnovci, 1947. i Ancla Borovičkić, Vodarići, 1953.
2. Pavao Antić, Bijelo Polje, 1951. i Kaja Petričević, Lukovo Brdo, 1955.
3. Anto Andrić, Teševo, 1953. i Kata Babić, Babići, 1953.
4. Franjo Turbić, Teševo, 1953. i Anda Andrić, Teševo, 1954.

Vjenčani na dan 13. veljače 1972.

I. Marijan Grgić, Brnj, 1945. i Anda SušnjU, Vodarići, 1948.

Vjenčani na dan 19. veljače 1972.

1. Šimo Babić, Babići, 1947. i Marica Ivanović, Kr. Sutjeska, 1953.

Vjenčani na dan 06. ožujka 1972.

1. Mijo Mandić, Kovačići, 1947. i Ana Kordić, Trnovci, 1952.

Vjenčani na dan 15. ožujka 1972.

1. Anto Marić, Bjelavići, 1953. i Ruža Petričević, Pavlovići, 1953.

Vjenčani na dan 18. ožujka 1972.

1. Ivo Bradarić, Sridice, 1948. i Matija Jurić, Ričica, 1948.
2. Stjepan Tomić, Ratanj, 1952. i Ana Crepulja, Ratanj, 1953.

Vjenčani na dan 22. ožujka 1972.

1. Tomo Crepulja, Ratanj, 1951. i Kate Marković, štitari, 1941.

Vjenčani na dan 03. travnija 1972.

1. Marko Petrović, Čatići , 1950. i Željka KoIaković, Aljinići, 1955
2. Ivo Lukić, Klanac, 1950. i Kata Andrić, Ratanj, 1949.

Vjenčani na dan 05. travnja 1972.

1. Ilija Mandić, Kovačići, 1952. i Mara Marković, Kovačići, 1953.
Vjenčani na dan 15.travnja 1972.

1. Juro Andrić, Trnovci 1946. i Jaga Marjanović, Trnovci, 1941.

Vjenčani na dan 16. travnja 1972.

1. Anto Crepulja, Kopjari, 1903. i Mara Subašić, Kopjari, 1932.

Vjenčani na dan 17. travnja 1972.

I. Stjepan Juko, Bukovlje, 1947. i Ljuba Majstorović, Bjelavići, 1948.

Vjenčani na dan 23. travnja 1972.

1. Luka Ravlija, šošnje, 1950. i Ljuba Stojčević, Slapnica, 1953.

Vjenčani na dan 02. svibnja 1972.

1. Drago Bagavac, Seoce, 1948. i Mara Tomić, Ratanj, 1951.

Vjenčani na dan 04. svibnja 1972.

1. Luka Vazgeč, Bjelavići, 1950. i Luca Marić, Bjelavići, 1950.

Vjenčani na dan 07. svibnja 1972.

1. Mato Jagnjić-Jurić, Seoce, 1951. i Janja Tadić-Brkić, Miljačići, 1951.

Vjenčani na dan 17. svibnja 1972.

1. Marko Franjić, Kovači, 1950. i Mira Turbić, Teševo, 1949
2. Vinko Turbić, Teševo, 1949. i Luca Popović, Ratanj, 1952.

Vjenčani na dan 21. svibnja 1972.

1. Ilija Grmača,Grmače, 1952. i Anda Šipić, Ratanj, 1953.

Vjenčani na dan 24. svibnja 1972.

I. Anto Babić, Bjelavići, 1949. i Marica Kvesić, ščitari, 1953
2. Ilija Vazgeč, Bjelavići, 1954.i Janja Topalović, Štitari, 1956.

Vjenčani na dan 25. svibnja 1972.

1. Franjo Kalfić, Crnač, i Ljuba Juko, Govedovići

Vjenčani na dan 04. lipnja 1972.

1. Pero Subašić, Kopjari, 1909. i Ana Turbić, Teševo, 1933.

Vjenčani na dan 11. lipnja 1972.

1. Ivo Pavlović, Pavlovići, 1947. i Eva Mandić, Kovačići, 1944.
2. Nikola Pavlović, Pavlovići, 1946. i Andelka Katana, Dobrinje, 1954.

Vjenčani na dan 02. srpnia 1972.

1. Franjo Babić, Bjelavići, 1953. i Jelka Petričević, Pavlovići, 1955.

Vjenčani na dan 05. srpnja 1972.

1. Ilija Jurić, Bijelo Polje, 1947. i Ruža Bradarić, Sridice, 1953.
2. Anto Šimić, Lipnica, 1954. i Janja Andrić, Trnovci, 1955.

Vjenčani na dan 16. srpnja 1972.

1. Anto Bojić, čatići, 1946 . i Jelica Marijanović, Trnovci, 1953.

Vjenčani na dan 18. srpnja 1972.

I. Josip Tomić, Slapnica, 1945. i Mira- Slavica Radoš, Slapnica-čatići, 1953.

Vjenčani na dan 21. srpnja 1972.

1. Stjepan Ćorić, Bjelavići, 1934 . i Ljuba Mijić, Bulčići, 1945.

Vjenčani na dan 02. kolovoza 1972.

1. Franjo Lukenda, Teševo, 1952. i Jelka Jonjić, Seoce, 1955.

Vjenčani na dan 11. kolovoza 1972.

1. Jozo Tadić, Miljačići, 1908. i Stana Gavran, 1908.

Vjenčani na dan 20. kolovoza 1972.

1. Mijo Medjedović, Bistrik, 1950. i Mara Bojić, Čatići, 1953.

Vjenčani na dan 27. kolovoza 1972.

1. Drago Radoš, Zajezda, 1952. i Ljuba Bartulović, Lukovo Brdo, 1954
2. Ivo Šušnja, Vodarići, 1942.i Katarina Kopić, Osova-žepče, 1952.

Vjenčani na dan 28. kolovoza 1972.

L Stjepan ćokara, Vodarići, 1950. i Rozalija Borovičkić, Vodarići, 1952.

Vienčani na dan 30. kolovoza 1972.

1. Anto Turbić, Teševo, 1950. i Kata Diljak, Seoce, 1954.

Vjenčani na dan 03. rujna 1972.

1. Filip Čokara, Vodarići, 1951. i Ana Zubonja, Gajine, 1955.

Vjenčani na dan 17. rujna 1972.

I. Marko Markanović, Kovačići, 1952. i Verka Šušnja, Vodarići, 1954.

Vjenčani na dan 27. rujna 1972.

1. Ivo Komšo, Aljinići 1952. i Jelka Zubonja, Gajine, 1954.

Vjenčani na dan 30. rujna 1972.

1. Ivo Filipović, Čatići, 1941. i Ruža Crepulja, Kr. Sutjeska, 1946.

Vjenčani na dan 08. listopada 1972.

1. Jozo Ćorić, Šeperci, 1952. i Jelka Šipić, Kopjari, 1953.

Vjenčani na dan 14. listopada 1972.

1. Anto Tuša, Kakanj, 1942. i Ljerka Dusper, Kr. Sutjeska, 1940.

Vjenčani na dan 15. Iistopada 1972.

1.Slavko Radoš, Čatiči, 1949. i Ljubica Jurić, Bjelavići, 1954.
Vjenčani na dan 18. listopada 1972.

1. Mijo Grgić, Bijelo Polje, 1954. i Anđa Čović, Trnovci, 1955.
2. Juro Vukančić, Bulčići, 1952. i Cecilija Andrić, Trnovci, 1952.
Vjenčani na dan 22. listopada 1972.

1. Drago Pavlović, Kr. Suljeska, 1948. i Nevenka Šalković, Prelog, 1953.

Vjenčani na dan 29. listopada 1972.

I. Stjepan Kalfić, Crnač, 1951. i Janja Medjedović, Aljinići, 1953.

Vjenčani na dan 30. listopada 1972.

1. Pero Filipović, Žitelj, 1949. i Ljubica Franjičić, Poljani, 1954.

Vjenčani na dan 05. studeni 1972.

I. Mijo Stijepić, Gora, 1903. i Kata Andrić, 1906.

Vjenčani na dan 02.studeni 1972.

1. Jozo Parlović, Pavlovići, 1952. i Jaga Topalović, Miljačići, 1951.

Vjenčani na dan 22. studeni 1972.

I. Jozo Tunjk, .4ljinići, 1952. i Kata Delmo, Teševo, 1952.

Vjenčani na dan 26. studeni 1972.

1. Anto Komšo, Čatići, 1951. i Kata Benić, čatid, 1954.
2. Ilija Pezer, Aljinići, 1947. i Katarina Ćorić, Šeperci-Poljani, 1954.
Vjenčani na dan 29.studeni 1972.

1. Marijan Tomić, Kraljeva Sutjeska, 1948. i Milka Bogeljić, Drenovik, 1955.
Vjenčani na dan 13. prosinca 1972.
1. Stjepan Bradarić, Bradarići, 1946. Mara čović, Š’titari, 1945.
Vjenčani na dan 17.prosinca 1972.
1. Pavo Vidić, Vidiči, 1954. i Ljuba Andrijić, Gora, 1954.
Vjenčani na dan 25.prosinca 1972.
1. Ilija Benić, Čatići, 1951. i Bernarda Hrgota, Čatići, 1955.
Vjenčani na dan 26. prosinca 1972.
1. Mijo Subašić, Ratanj, 1947. i Mira Kvesić, Kr. Sutjeska, 1954.
Vienčani na dan 27. prosinca 1972.
1. Jozo Martinović, Seoce, 1950. i Janja Mijačević, Aljinići, 1953.
Vjenčani na dan 31. prosinca 1972.
1. Šimo Babić, Babići, 1953. i Janja Filipović, Miljački, 1952.

Ukupno vjenčanih parova 1972. godine: 73