banner
banner
Duhovne misli

Župa Kraljeva Sutjeska 2018-2019: statistički podaci o broju obitelji i župljana

29.03.2019. | kategorija: NOVOSTI

Ime sela  

Broj obitelji koje tu stalno žive

Broj ukućana

Samci

Broj obitelji s 2 člana

Broj obitelji s 3 člana i više

           

Aljinići

48

103

20

16

12

Bijelo Polje

12

29

1

9

2

Bistrik

5

9

2

2

1

Bištrani

3

5

1

2

 

Bjelavići

73

158

26

31

16

Crkvenjak

8

18

3

3

2

Čalukova Bara i Jurići

12

23

5

5

2

Čatići

133

288

45

48

40

Čelikovina/Babići

2

4

1

 

1

Dobrinje

19

35

6

9

2

Dujmovići

3

4

2

1

 

Đondraši

1

1

1

 

 

Gora

4

6

2

2

 

Ratanj

2

6

 

1

1

Miljačići/Marina Voda

20

47

5

8

7

Zajezda

2

4

1

 

1

Pezeri

9

18

3

5

1

Trnovci

6

12

1

4

1

Lukovo Brdo

4

8

1

2

1

Slapnica

4

5

3

1

 

Poljice

3

6

1

1

1

Kraljeva Sutjeska

79

138

31

33

15

Seoce

27

37

17

8

2

Poljani

6

9

3

3

0

Lučići 

2

4

0

2

0

Papratno

8

13

3

4

1

Pavlovići 

5

10

1

3

1

           

UKUPNO

500

1.000

186

204

110