banner
banner
Duhovne misli

Žiro-račun i ID

Franjevački samostan „sv. Ivana Krstitelja“
72 244 Kraljeva Sutjeska – BiH
Tel.:+387 32 771 700+387 32 771 ; Fax: + 387 32 771 705
www.kraljeva-sutjeska.com
 

Porezni ID broj: 4218734200000

KM žiro račun:
3385902202105029
UniCreditBank d.d.
Poslovnica Kakanj
BiH – 72244 Kakanj

Sanacija Ž-R:
3385902207235262
UniCreditBank d.d.
Poslovnica Kakanj
BiH – 72244 Kakanj

Devizni žiro račun:
25011677101
UniCredit Bank d.d. Mostar
Kardinala Stepinca bb
BiH – 88000 Mostar

IBAN: BA393385904800065729
SWIFT: UNCR BA 22

E-mail: samostan@kraljeva-sutjeska.com

Za sve dodatne informacije ili eventualne nejasnoće možete se obratiti na gore navedene telefonske brojeve ili na e-mail ili se informirati na www.kraljeva-sutjeska.com!