banner
banner
Duhovne misli

U tijeku su radovi trećeg dijela III. faze sanacije samostanske crkve

20.09.2016. | kategorija: SANACIJA SAMOSTANSKE CRKVE
U tijeku su radovi trećeg dijela III. faze sanacije samostanske crkve

Već smo pisali da su radovi trećeg dijela III. faze sanacije naše samostanske crkve, a koji obuhvaćaju radove na obnovi pročelja Crkve i zvonika započeli 27.06. Prema Ugovoru koji je potpisan sa firmom „Neimari“ d.o.o iz Sarajeva predviđeni rok za dovršenje ovih radova je 130 kalendarskih dana i trebao bi biti dovršen početkom mjeseca studenog. Radovi su u tijeku, dosta posla je urađeno ali ostalo je i dosta onoga što bi trebalo završiti.

Dosada je skoru u cijelosti završen zapadni zvonik, jedan dio prednje strane prema rijeci Trstionici, zamijenjene su stare drvene i postavljene nove aluminijske grilje na oba zvonika, nova stolarija odnosno novi prozori na zapadnom zvoniku, postavljena je i nova gromobranska instalacija, novi opšavni limovi na prozorima, na samoj atici iznad srednje lađe te su u potpunosti napravljeni u potpunosti identični starim novi satovi na zvonicima.

Ukupna vrijednost radova prema Ugovoru bi trebala iznositi oko 206.000 KM. Veći dio sredstava smo uspjeli osigurati zahvaljujući Vladi RH, Federalnom Ministartstvu kulture i sporta, Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja i Općini Kakanj. Napominjemo da radovi na ugradnji novih gromobranskih instalacija. kao i izrada sva tri nova sata na zvonicima ne spada u radove predviđene Ugovorom i oni su naknadno dogovoreni sa drugim Izvođačima, tako da će cjelokupna investicija iznositi znatno više.

Ovim putem se zahvaljujemo svima onima koji su nam pomogli i koji su dali svoje priloge. bez Vas i Vaše pomoći teško ćemo moći zaklopiti cjelokupnu financijsku konstrukciju i posao privesti kraju. Nadamo se da će nam lijepo vrijeme biti naklonjeno i u narednom periodu. kako bi se radovi završili do predviđenog roka, jer sada sve i ovisi o vremenu i o samom Izvođaču koji je dao čvrstu garanciju da će radovi biti dovršeni do Ugovorom predviđenog roka.

Fotogalerija | Fotogalerija na Facebooku