Jučer, 15.09.2010.god. u Franjevačkom samostanu sv. Ivana Krstitelja  u Kraljevoj Sutjesci  i Župnom uredu Uznesenja BDM na Stupu, u nazočnosti  predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH gospodina Nike Lozančića, federalnog ministra okoliša i turizma i člana Povjerenstva dr. Nevenka Hercega te predsjednika Državnog povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH i zamjenika za ljudska prava i izbjeglice BiH gospodina Slavka Marina upriličeno potpisivanje Ugovora o sufinaciranju socijalne infrastrukture sa predstavnicima župa iz Kakanja, Vareša, Zavidovića, Žepča i Sarajeva kako bi se mogla realizirati Odluka Državnog povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH, a u svezi donacije financijskih sredstava  u iznosu od ukupno 215.000,00KM za 11  u ratu oštećenih i devastriranih vjerskih objekata.

I ovom prigodom istaknut je značaj i važnost izdvajanja financijskih sredstava u ovu namjenu, podsebice što se obnovom  ovih objekata ostvaraju preduvjeti za zadovoljenje vjerskih potreba građana u BiH.

Od svih nazočnih istaknuta je potreba da se  i u narednom razdoblju nastavi pružati pomoć iz   proračuna državnih institucija sve dotle dok posljedice izazvane ratnim dejstvima u potpunosti ne budu sanirane.

Ovo je put za stvaranje boljih uvjeta za život te vraćanje povjerenja i suživota na cijeli prostor Bosne i Hercegovine.

Priopćenje ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Bitno je napomenuti,  da će se jedan dio, od gore navedenih sredstava, koristiti za obnovu i izgradnju kapla na groblju Miljačići i groblju Ostrugnjača (Aljinići)