Odbor za gradnju grobljanske kapele na Bijelom Polju, koji prati i vodi radove na izgradnji kapele informira sve one koji gravitiraju ovome groblju ili imaju pokopane najmilije u tom groblju, a posebno mještane: Bijelog Polja, Dujmovića, Lukovog Brda, Pavlovića, Bištrana, Šćitara, da se nastavlja izgradnja kapele. Na sastanku je dogovoreno da obitelji koje žive u BiH obvezni su platiti po 100,00 KM, a oni koji žive izvan granica naše države po 100,00  eura. Naravno da je svaki dobrovoljni prilog dobro došao kako bi davno započeta kapela napokon bila i završena.

Novac možete uplatiti kod Andrije Dujmovića, blagajnika odbora, a za svaki uplaćeni iznos bit će Vam izdata i uplatnica. Svoje priloge možete uplatiti i na žiro-račun samostana s naznakom ‘kapela Bijelo Polje’ i ta će financijska sredstva biti predata izabranom odboru za gradnju kapele.

Nadamo se vašoj svesrdnoj pomoći, kako vas rasutih po cijelom svijetu, tako i svih vas koji živite na ovim prostorima i gravitirate groblju Bijelo Polje. Naši mrtvi od kojih smo sve ovo i naslijedili, zaslužuju naše poštovanje, kako bismo za njih mrtve, a svakako i za nas žive, mogli obavljati sve vjerske obrede u groblju.

Odbor za izgradnju kapele

Popis donatora