Vjenčani na dan 15. siječnja 1967.
1.  Stjepan Kordić, Trnovci, 1942.  i  Ljuba Babić, Bjelavići, 1944.

Vjenčani na dan 01. veljače 1967.
1.  Ivo Barišić,Gora, 1942.  i  Ana Bešlić, Gora, 1947
2.  Ivo Tadić, Mijačići, 1948.  i  Jelka Andrić, Gora, 1949.
3.  Luka Dujmović, Dujmovići, 1942.  i  Ana Andrić, Gora, 1947.
4.  Božo Franjić, Kovači, 1943.  i  Mara Mijačević, Seoce, 1945.
5.  Ilija Komšo, Aljinići, 1944.  i  Jagoda Lukić, Aljinići, 1945.
6.  Jozo  Franjičević, Teševo, 1947.  i  Verka Martinović, Seoce, 1948.
7.  Mato Lukić, Slapnica, 1945.  i  Ana Mijačević, Aljinići, 1945.
8.  Ivo Babić, Bjelavići, 1945.  i  Ana Marković, Bjelavići, 1948.
9.  Niko Marić, Bjelavići, 1946.  i  Janja Majstorović, Bjelavići, 1947.
10. Jozo Andrić, Kopijari, 1941.  i  Anđa Marčić, Lučići, 1947.
11. Šimo Andrić, Kopijari, 1945.  i  Ljuba Mladić, Kopijari, 1943.
12. Mijo Anđelić, Kovačići, 1943. i  Janja Čokara, Kovačići, 1949.
13. Drago Zubonja, Poljani-Gajine, 1944.  i  Jagoda Džanan, Gajine, 1948.
14. Mato Vazgeč, Bjelavići, 1945.  i  Ana Franjičević, Teševo, 1947.
15. Ivo Vazgeč, Bjelavići, 1944.  i  Ruža Grmača, Grmače, 1945.
16. Franjo Andrić, Gora, 1943.  i  Kata Tomić, Turbići, 1939.
17. Mijo Brčina, Gajine, 1944.  i  Janja Jozepović, Kovačići, 1948.
18. Tomo Jurić, Teševo, 1944.  i  Kata Bradarić, Sredice, 1948.
19. Ivo Šljivić, Aljinići, 1942.  i  Ljuba Drlja, Turbići, 1945.
20. Andrija Markić, Trnovci, 1946.  i  Ljuba Andrić, Trnovci, 1947.
21. Vinko Babić, Babići, 1948.  i  Mara Juko, Bukovlje, 1950.
22. Marka Jozepović, Kovačići, 1942.  i  Mara Lukić, Riješnjaci, 1941.

Vjenčani na dan 27. veljače 1967.
1.  Stjepan Tokmakčija, Klanac, 1941.  i  Ana Vidović, Brestovsko, 1939.

Vjenčani na dan 26. ožujka 1967.
1.  Drago Radoš, Slapnica, 1941.  i  Dušanka Vasić, Bos. Šamac, 1946.

Vjenčani na dan 16. travnja 1967.
1.  Nikola Kalfić, Klanac, 1943.  i  Kata Jukić, Donja Borovica, 1939.

Vjenčani na dan 10. svibnja 1967.
1.  Ilija Babić, Babići, 1950.  i  Luca Lukenda, Teševo, 1948.
2.  Anto Komšo, Bijelo Polje, 1944.  i  Jagoda Babić, Bjelavići, 1950.
3.  Franjo Filipović, Bištrani, 1946.  i  Veronika Miličević, Slapnica, 1947.
4.  Mijo Stojičić, Slapnica, 1946.  i  Anđa Šarić, Bištrani, 1948.
5.  Jozo Anđelić, Kovačići, 1944.  i  Milica Zubonja, Gajine, 1950.
6.  Franjo Jurić, Bijelo Polje, 1948.  i  Kata Čović, Štitari, 1947.
7.  Ljuban Radoš, Slapnica, 1949.  i  Dragica Mihaljić, Aljinići, 1949.
8.  Ivo Jurić, Bijelo Polje, 1945.  i  Ruža Lukenda, Teševo, 1950.
9.  Pero Marković, Seoce, 1942.  i  Terezija Pavlović, Pavlovići, 1946.
10. Jozo Jurić-Grgić, Bijelo Polje, 1946.  i  Sarafina Marijanović, Bulčići,1948.
11. Jozo Martinović, Seoce, 1948.  i  Ana Andrić-Vukančić, Bulčići, 1949.

Vjenčani na dan 14. svibnja 1967.

1.  Mijo Marić, Bjelavići, 1940.  i  Kata Bešlić, Gora,

Vjenčani na dan 28. svibnja 1967.

1.  Stjepan Šušnja, Vodarići, 1947.  i  Manda Crepulja, Ratanj, 1949.
2.  Augustin Grmača, Grmače, 1942.  i  Ljuba Martinović, Seoce, 1949.

Vjenčani na dan 7. lipnja 1967.
1.  Maroš Marijan, Aljinići, 1940.  i  Cecilija Vidić, Juke, 1945.

Vjenčani na dan 11. lipnja 1967.
1.  Juro Lukenda, Teševo, 1942.  i  Mara Jurić, Teševo, 1943.

Vjenčani na dan 25. lipnja 1967.
1.  Franjo Šain, Kraljeva Sutjeska, 1943.  i  Gordana Rodić, Kraljeva Sutjeska, 1949.

Vjenčani na dan 30. lipnja 1967.
1.  Ivo Tomić, Kraljeva Sutjeska, 1941.  i  Ankica Aždajić, Kraljeva Sutjeska, 1950.

Vjenčani na dan 19. srpnja 1967.
1.  Anto Marković, Bjelavići, 1945.  i  Kata Marić, Bjelavići, 1946.
2.  Stjepan Majstorović, Bjelavići, 1944.  i  Milica Marić, Bjelavići, 1949.
3.  Božo Franjičević, Teševo, 1945.  i  Ljubo Jurić, Bijelo Polje, 1949.
4.  Blaško Andrić-Vukančić, Bulčići, 1943.  i  Ljuba Tunjić, Aljinići, 1946.

Vjenčani na dan 23. srpnja 1967.

1.  Juro Jurić, Kovači, 1941.  i  Anica Petrović, Busovača, 1948.

Vjenčani na dan 13. kolovoza 1967.

1.  Anto Franjić, Kopijari, 1942.  i  Anđa Ivić, Čemerno, 1945.

Vjenčani na dan 13. rujna 1967.

1.  Petar Jurić, Teševo, 1948.  i  Kata Babić, Babići, 1949.
2.  Jozo Miličević, Babići, 1949.  i  Jagoda Martinović, Seoce, 1948.
3.  Blaž  Lukenda, Teševo, 1940.  i  Mara Zubonja, Gajine, 1947.
4.  Jozo Markić, Trnovci, 1943. i  Ljuba Pezer, Pezeri, 1949.
5.  Anto Maračić, Slapnica, 1946.  i  Luca Maroš, Aljinići, 1950.
6.  Josip Radoš, Čatići, 1940. i  Jelenka Oroz, Fojnica, 1948.
7.  Ljuban Tunjić, Aljinići, 1948. i  Kata Juko, Srijetež, 1946.

Vjenčani na dan 1. listopada 1967.
1.  Ivica Šahin, Kraljeva Sutjeska, 1930. i  Marija Konjarik, Resnik-Sl. Požega, 1941.

Vjenčani na dan 25. listopada 1967.
1.  Stjepan Franjković, Aljinići, 1940. i  Janja Lozančić, Pope-Kakanj, 1947.

Vjenčani na dan 19. studenog  1967.
1.  Ivo Šain, Kraljeva Sutjeska, 1944. i  Eva Bojić, Čatići, 1951.

Vjenčani na dan 22. studenog 1967.
1.  Adam Crepulja, Ratanj, 1946. i Jagoda Ravlija, Šošnje, 1948.
2.  Mato Tunjić, Vodarići, 1944. i  Kata Ravlija, Papratno, 1947.
3.  Ilija Babić, Bjelavići, 1948. i  Mara Marić, Bjelavići, 1945.
4.  Luka Ćorić, Bjelavići, 1946. i  Jela Franjičević, Teševo, 1947.
5.  Mijo Zubonja, Gajine, 1946. i Manda Đelmo, Teševo, 1945.
6.  Anto Majstorović, Bjelavići, 1947. i Jela Kvesić, Štitari, 1950.

Vjenčani na dan 23. studenog 1967.
1.  Ivo Tomić, Bulčići, 1919. i  Jelka Šunjić, Bulčići, 1936.

Vjenčani na dan 15. prosinca 1967.
1.  Marko Grubešić, Brestovsko, 1939. i Janja Stijepić, Gora, 1938.

Vjenčani na dan 27. prosinca 1967.
1.  Jozo Rudelj, Aljinići, 1941. i Janja Čokara, Vodarići, 1943.

Ukupno vjenčanih parova 1967. godine: 69