Vjenčani na dan 06. siječnja 1968.
1. Mijo Lukić, Klanac, 1943. i Kata Tomić, Čatići, 1952.

Vjenčani na dan 17.siječnja 1968.
1. Jozo Šunjić, Bulčići,1934. i Ljuba Jonjić, Bulčići, 1939.

Vjenčani na dan 27.siječnja 1968.
1. Marko Mijačević, Aljinići, 1937. i Mara Andrić, Teševo, 1948.

Vjenčani na dan 21. veljače 1968.
1.  Anto Komšo,Aljinići, 1930. i Ljuba Franjković, Aljinići, 1929.
2.  Ivo Mijačević, Aljinići, 1945. i Jelka Miloš, Aljinići, 1948.
3.  Stjepan Pavić, Aljinići, 1942. i Janja Pezer, Pezeri, 1947.
4.  Marko Ljoljić, Bištrani, 1949. i Ruža Pezer, Pezeri, 1949.
5.  Marko Bartulović, Bradaši, 1949. i Janja Bagavac, Seoce, 1948.
6.  Pero Radoš, Gora, 1944. i Mara Bešlić,Gora, 1941.
7.  Jozo Stijepić, Gora, 1947. i  Ana Bešlić, Gora-Poljice, 1944.
8.  Marijan Vukančić, Gora, 1943. i  Ana Andrić, Gora, 1947.
9.  Ilija Budimir, Lučići, 1946. i Luca Pavlović, Pavlovići, 1950.
10. Mato Ravlija, Papratno, 1945. i  Ana Marić, Bjelavići, 1949.
11. Jozo Pezer, Pezeri, 1945. i Dragica Ravlija, Papratno, 1946.
12. Marijan Subašić, Ratanj, 1945. i Mara Borovičkić, Vodarići, 1950.
13. Marko Stojčić, Slapnica, 1947. i Luca Mijačević, Aljinići, 1949.
14. Pero Đelmo, Teševo, 1945. i Janja Šipić, Ratanj, 1943.
15. Marko Lukenda, Teševo, 1935. i Anđa Jonjić, Lukovo Brdo, 1940.
16. Pavo Šljivić, Trnovci, 1941. i Anđa Jonjić, Lukovo Brdo, 1947.
17. Ivica Šljivić, Trnovci, 1944. i Luca Dusper, Trnovci, 1947.
18. Filip Borovičkić, Vodarići, 1943. i Janja Miloš, Bjelavići, 1945.
19. Nikola Ravlija, Papratno, 1945. i Kata Bagavac, Seoce, 1950.
20. Mato Andrić, Trnovci, 1947. i Ana Markić, Trnovci, 1950.

Vjenčani na dan 14. travnja 1968.
1. Leonard Gujić, Kakanj, 1939. i Ruža Aničić, Kakanj, 1943.

Vjenčani na dan 14.travnja 1968.-VJENČANI U VAREŠU
1. Anto Aždajić, Kraljeva Sutjeska, 1945. i Antonija Josipović, Vareš, 1947.

Vjenčani na dan 21. travnja 1968.
1. Šimo Šljivić, Trnovci, 1950. i Anuša Markić, Trnovci, 1948.

Vjenčani na dan 19. svibnja 1968.
1. Nikola Bošnjak, Bištrani, 1945. i Luca Šarić, Bištrani, 1949.
2. Nikola Knežević, Otigošće-Fojnica, 1940. i Anđa Rudelj, Aljinići, 1949.

Vjenčani na dan 25. svibnja 1968.
1. Stjepan Tomić, Travnik, 1942. i Katarina Vicić, Breza,1946.

Vjenčani na dan 29.svibnja 1968.
1. Babić Jozo, Babići, 1947. i Ruža Andrić, Teševo, 1951.
2. Marić Franjo, Bjelavići, 1947. i Luca Jurić, Teševo, 1949.
3. Ivo Stjepić, Gora, 1948. i Mara Maračić, Slapnica, 1949.
4. Jozo Čokara, Vodarići, 1947. i Mara Šipić, Ratanj, 1952.
5. Viktor Drlja, Turbići, 1945. i Ruža Antić, Bijelo Polje, 1944.

Vjenčani na dan 23. lipnja 1968.
1. Mijo Tomić, Ratanj, 1936. i Mira Sarajlić, Bosanska Gradiška, 1943
2. Niko Filipović, Čatići, 1939. i Jelka Benić, Čatići, 1946.
3. Pavo Bojić, Čatići, 1947. i Dragica Radoš, Slapnica, 1950.

Vjenčani na dan 10. srpnja 1968.
1. Jozo Drlja, Turbići, 1947. i Ruža Babić, Babići, 1950.

Vjenčani na dan 14. srpnja 1968.
1. Marko Andrić, Trnovci, 1947. i Luca Ćorić, Šeperci, 1949.

Vjenčani na dan 22. srpnja 1968.
1. Jozo Marković, Aljinići, 1945. i Milica Bilić, Banbrdo-Lepenica, 1949.

Vjenčani na dan 24. srpnja 1968.
1. Augustin Franjković, Aljinići, 1947. i Magdalena-Malina Maračić, Slapnica, 1948.

Vjenčani na dan 31. srpnja 1968.
1. Ivo Pavlović, Pavlovići, 1947. i Anđa Rudelj, Aljinići, 1946.

Vjenčani na dan 07. kolovoza 1968.
1. Ivo Jurić, Aljinići, 1943. i Eva Marić, Bjelavići, 1949
2. Pavo Mijačević, Aljinići, 1946. i Matija Medjedović, Aljinići, 1948.

Vjenčani na dan 08. kolovoza 1968.
1. Branko Bjelica, Sarajevo, 1937. i Anka Naletilić, Široki Brijeg, 1939.

Vjenčani na dan 15. kolovoza 1968.
1. Ilija Ravlija, Šošnje, 1946. i Jaga Jozanović, Ratanj, 1950.

Vjenčani na dan 18. kolovoza 1968.
1. Franjo Subašić, Čatići, 1947. i Mara Benić, Čatići, 1951.

Vjenčani na dan 04. rujna 1968.
1. Mijo Lukić, Aljinići, 1947. i Jaga Jurić, Kovači, 1950.

Vjenčani na dan 08. rujna 1968. – VJENČANI U KAKNJU
1. Franjo Zubonja, Poljani, 1935. i Janja Zubonja, Poljani, 1936.

Vjenčani na dan 18. rujna 1968.
1. Marko Maračić, Slapnica, 1946. i Ljuba Lukić, Slapnica, 1950.
2. Marijan Maračić, Slapnica, 1946. i Anđa Lukić, Slapnica, 1950.

Vjenčani na dan 22. rujna 1968.
1. Jozo Ravlija, Papratno, 1943. i Luca Lukenda, Teševo, 1946.

Vjenčani na dan 29.rujna 1968.
1. Stjepan Tomić, Čatići, 1942. i Janja Bojić, Čatići, 1946.

Vjenčani na dan 06.listopada 1968.
1. Đuro Pracovnik, Derventa, 1943. i Nada Marušić, Gromiljak, 1945.
2. Pero Petričević, Lukovo Brdo, 1945. i Ruža Katana, Dobrinje, 1945.
3. Nikola Maračić, Slapnica, 1907. i Kata Tunjić, Slapnica, 1935.

Vjenčani na dan 20.listopada 1968.
1. Karlo Topić, Gračac, 1947. i Vera Blažun, Čatići, 1935.

Vjenčani na dan 23. listopada 1968.
1. Ivo Crepulja, Ratanj, 1945. i Ana Budimir, Lučići, 1951.

Vjenčani na dan 03. studenog 1968.
1. Marijan Dusper, Trnovci, 1947. i Ana Topalović, Štitari, 1951.

Vjenčani na dan 20. studenog 1968.
1. Mijo Bešlić, Gora, 1946. i Luca Maračić, Slapnica, 1948.
2. Jozo Komšo, Aljinići, 1947. i Veronika Barišić, Aljinići, 1949.
3. Anto Komšo, Aljinići, 1946. i Marica Komšo, Bijelo Polje, 1949.
4. Jozo Zec, Zajezda, 1946. i Kata Tomić, Slapnica, 1950.
5. Mijo Vukančić, Bulčići, 1943. i Luca Bagavac, Seoce, 1947.

Vjenčani na dan 15. prosinca 1968.
1. Ivo Relota, Busovača, 1942. i Ankica Agatić, Busovača, 1942.

Vjenčani na dan 22. prosinca 1968.
1. Anto Ćorić, Bjelavići, 1939. i Jagoda Vazgeč, Bjelavići, 1943.

Ukupno vjenčanih parova 1968. godine: 64