Tijekom listopada firma ELABORO d.o.o. provela je istražne konzervatorsko – restauratorske radove na dekorativnim oslicima župne i samostanske crkve sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci. Istražni radovi obuhvaćali su vizualni pregled, uzimanje podložnog sloja žbuke, otvaranje restauratorskih sondi, određivanje izvornih tonova uz ton karte, snimanje površina pod povećanjem, popratnu fotodokumentaciju i elaborat.

Autor oslika u župnoj i samostanskoj crkvi sv. Ivana Krstitelja koji datiraju u prvu polovicu 20. stoljeća (1908.) je talijanski slikar Marko Antonini. Marko Antonini je gotovo čitavu unutrašnjost oslikao jednostavnim iluzionističkim geometrijskom i floralnom dekoracijama, s figuralnim prikazima franjevačkih svetaca i svetica na stropu i prizorima iz Kristova životima na apsidama.

Mnogobrojna zatečena oštećenja kao što su pukotine, nedostajući dijelovi rubnih dijelova oslika i mrlje od prodora vlage ukazuju za potrebu za skorom konzervacijom i restauracijom za koju su neophodni podatci dobivani u istražnim radovima.

Franjevačka samostanska i župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci ima veliku povijesnu i umjetničku vrijednost stoga je važno obnoviti je i prezentirati po pravilima struke uz nadležnost Federalnog ministarstva kultura i sporta i Zavoda za zaštitu spomenika.

fra Bono Tomić, gvardijan