U subotu 1. lipnja od devet sati, ukoliko vremenski uvjeti budu dozvoljavali, planirana je akcija košenja Dola tj. starog fratarskog groblja. Pozivamo sve župljane koji mogu i žele neka se priključe ovoj radnoj akciji, te ukoliko imaju svoje kose ili trimere iste neka ponesu.