Svečanom procesijom u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci  22. svibnja 2016. godine, započelo je slavlje Prve svete pričesti. Euharistijsko slavlje predvodio je župnik i gvardijan fra Zoran Jaković uz koncelebraciju samostanskog i župnog vikara fra Zeljka Brkića i vlč. Marka Stojčića vlč. tajnika biskupa banjolučkog mons. Franje Komarice i upravitelja župa Šimići, Mahovljani i Bos. Aleksandrovac.

Svečano obučeni u bijele haljine, u crkvi posebno okićenoj za ovaj dan, oni su krasili nedjeljno jutro. Naime, nakon duge pripreme šestoro prvopričesnika naše župe, toga dana su otvorili vrata svoga srca i prvi put u svome životu u svoju nevinu dječju dušu primili živog Isusa, našega Gospodina. Prvopričesnici su u ovom, za njih posebnom euharistijskom slavlju, sudjelovali pjesmom, recitacijama, čitanjem riječi Božje. Njihovi raspjevani dječji glasovi mamili su suze radosnice, ponajprije njihovim roditeljima, a onda i svima onima koji su toga dana bili u crkvi.

Tako će mnogi pamtiti i ovaj današnji dan. Dan kad su po prvi put primili Tijelo Isusovo, hranu vječnu, hranu spasenja. Koliko je Isus bio važan svojim učenicima? Bio im je važan za čitav život, On je ispunjavao njihova srca, gorljivo su širili Njegovo učenje, čuvali su njegove riječi „Ovo činite meni na spomen“ postade i ostade spasenje čovječanstvu, ukorijeni se u mnoga srca, nastani se među nama.