Nije potrebno isticati da su crkvene knjige, posebno matica krštenih i knjiga stanja duša, temeljne za osobne i obiteljske podatke. Ne iznenađuje stoga što su u bivšoj Jugoslaviji matični uredi koristili te knjige kao temeljne i za izdavanje civilnih dokumenata. Nesretni i tragični rat u Bosni i Hercegovini je bio uzrok da su različitim oblicima represija mnoge župe u Bosni ostale većim dijelom ili posve ispražnjene. To je zadesilo i našu Župu sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci. Iako ne gubimo nadu u život Hrvata i katolika na ovim prostorima, svjesni smo realnosti i životne zakonitosti po kojima se jedan dio iseljenih nikad ne vraća u mjesto svog rođenja. To se događa i mimo posljedica rata, iz ekonomskih i drugih razloga. Međutim, znamo da će se potomci raspitivati za svoje korijene i podrijetlo svojih predaka i s tom činjenicom se već sada susrećemo. Zato smatramo veoma važnim  Vašim postojećim podacima u našim crkvenim knjigama pridodati i one koji pokazuju sadašnju sliku naše župe i RASELJENIH  župljana.

 U TOM SMISLU VAS LIJEPO MOLIMO DA ISPUNITE PREDLOŽENI VAM FORMULAR KOJI ĆEMO PRIDRUŽITI  VAŠIM POSTOJEĆIM PODACIMA KOJI ĆE BITI DRAGOCJENI ZA VAŠE POTOMSTVO I POVIJESNO KRETANJE PRIPADNIKA ISTE TRADICIJE I OSOBITE MIKROKULTURE.

 Primjedba

  1. Budući da smo raseljeni po svim kontinentima i brojnim državama, slobodni smo Vas zamoliti da ovaj obrazac, prije nego što ga popunite, umnožite i predate svojim prijateljima, rodbini, i znacima koji su sa rodom sa teritorija župe Kraljeva Sutjeska. To možete učiniti faxom, poštom ili e-mailom. To će nam biti od velike pomoći i jedino tako možemo prikupiti ovim obrascem tražene podatke.
  2. Ispunjene podatke možete poslati redovitom poštom, faxom ili elektronskom poštom na adresu koja se nalazi u samom memorandumu ovog  formulara!

Formular