Ovih dana, točnije 14. kolovoza postavljen je novi drveni stol sa klupama unutar dvorišta našeg samostana. Zahvaljujemo svima koji su svojim nesebičnim novčanim doprinosima, radom i zalaganjem doprinijeli kontinuiranom radu na obnovi kako samostana i crkve, tako i uređenju samostanskog dvorišta.

U tijeku su radovi uređenja podrumske prostorije našeg samostana. Ovaj prostor je već nekoliko decenija bio zapušten, stoga je bila prijeka potreba isti sanirati i dovesti u funkcionalno stanje. Radove izvode Petar Pavlović i Stjepan Bojić iz Čatića.

U petak 1. rujna 2023. smo nastavili sa akcijom čišćenja i uređenja samostanskog dvorišta kroz čišćenje odvodnih kanala te rezanjem i uređenjem živice. Hvala svima koji potpomažu ove stalne – kontinuirane napore oko održavanja samostana i njegovog okoliša svojim izravnim radom i drugim načinima doprinosa.