Vjenčani na dan 2. siječnja 1973.

 1. Jozo Vidič, Vidiči, 1952. i Jelena Komšo, Aljinići, 1955.

Vjenčani na dan 3. siječnja 1973.

 1. Marko Radoš, Zajezda, 1950. i Eva Čokara, Poljani, 1954.
 2. Marko Martinović, Seoce, 1950. i Jelka Franjković, Aljinići, 1957.
 3. Mijo Pezer, Pezeri, 1947. i Jelka Drlja, Gora, 1949.

Vjenčani na dan 6. siječnja 1973.

 1. Stjepan Ravlija, Papratno, 1947. i Luca Mijačević, Aljinići, 1951.

Vjenčani na dan 14. siječnja 1973.

 1. Mikro Tokmakčić, Bjelavići, 1952. i Ana Babić, Bjelavići, 1954.

Vjenčani na dan 21. siječnja 1973.

 1. Pavo Rudelj, Aljinići, 1929 i Ljuba Šušnja, Vodarići, 1952.

Vjenčani na dan 24. siječnja 1973.

 1. Anto Pavlović, Pavlovići, 1949. i Mara Majstorović, Bjelavići, 1954.

Vjenčani na dan 1. veljače 1973.

 1. Drago Grmača, Grmačem 1944 i Mara Šljivić, Kopjari, 1955.

Vjenčani na dan 7. veljače 1973.

 1. Marko Komšo, Aljinići 1947. i Maruška Bradarić, Sridice, 1955.
 2. Mirko Komšo, Aljinići 1954. i Jelka Vuletić, Bijelo Polje, 1956.

Vjenčani na dan 13. veljače 1973.

 1. Jozo Šljivić, Trnovci, 1946. i Mara Dragun, Zajezda, 1952.
 2. Drago Komšo, Bijelo Polje, 1955. i Janja Marijanović, Zajezda, 1954.
 3. Marko Kordić, Šošnje, 1952. i Eva Šušnja, Vodarići, 1953.

Vjenčani na dan 18. veljače 1973.

 1. Stjepan Bošnjak, Bištrani, 1955. i Kata Čustonja, Bištrani, 1954.

Vjenčani na dan 21. veljače 1973.

 1. Ivo Babić, Bjelavići, 1952. I Ana Andrić-Vukančić, Bulčići, 1955.

Vjenčani na dan 28. veljače 1973.

 1. Jozo Marčić, Lučići, 1950. i Eva Kovačević, Vodarići, 1956.
 2. Martin Lukenda, Teševo, 1952. i Luca Andrić, Teševo, 1955.
 3. Ilija Dusper, Trnovci, 1950. i Jelka Vukančić, Bulčići, 1956.

Vjenčani na dan 4. ožujka 1973.

 1. Franjo Marčić, Lučići, 1949. i Eva Franjić, Kopjari, 1955.
 2. Mato Matić, Vodarići, 1953. i Ljuba Katičić, Kovačići, 1951.

Vjenčani na dan 5. ožujka 1973.

 1. Pavao Marjanović, Bulčići, 1952. i Ana Grgić-Jurić, Bijelo Polje, 1954.

Vjenčani na dan 10. ožujka 1973.

 1. Pavo Grmača, Grmače, 1930. i Mara Stjepanović, Seoce, 1934.

Vjenčani na dan 16. ožujka 1973.

 1. Mijo Jurić, Bijelo Polje, 1953. i Anica Grmača, Grmače, 1954.

Vjenčani na dan 16. svibnja 1973.

 1. Ljuban Komšo, Bijelo Polje, 1955. i Janja Zec, Zajezda, 1952.

Vjenčani na dan 20. svibnja 1973.

 1. Marijan Crepulja, Ratanj, 1954. i Cecilija Ković, Ratanj, 1955.
 2. Marijan Vukančić, Bulčići, 1951. i Ana Pavić, Bulčići, 1952.

Vjenčani na dan 30. svibnja 1973.

 1. Ivo Dusper, Trnovci, 1952. i Delfa Vukančić, Bulčići, 1957.

Vjenčani na dan 6. lipnja 1973.

 1. Ilija Čokara, Vodarići, 1953. i Ljuba Mandić, Kovačići, 1956.

Vjenčani na dan 10. lipnja 1973.

 1. Ivo Bojić, Čatići, 1943. i Anđa Antunović, Miljačići, 1952.
 2. Ivo Čović, Lučići, 1954. i Janja Mijatović, Kovačići, 1954.

Vjenčani na dan 13. lipnja 1973.

 1. Nikola Tomić, Ratanj, 1954. i Ruža Jozepović, Kovačići, 1956.

Vjenčani na dan 24. lipnja 1973.

 1. Luka Lukenda, Teševo, 1953. i Janja Vuletić, Bijelo Polje, 1953.
 2. Mato Jurić, Teševo, 1952. i Luca Majstorović, Bjelavići, 1954.

Vjenčani na dan 1. srpnja 1973.

 1. Anto Kalfić, Crnač (Kakanj), 1953. i Ruža Franjičević, Teševo, 1954.

Vjenčani na dan 15. srpnja 1973.

 1. Drago Mladić, Kopjari, 1952. i Jaga-Kaja Babajić, Vukanovići, 1956.
 2. Augustin Marić, Bjelavići, 1939. i Jelka Subašić, Kopjari, 1945.

Vjenčani na dan 22. srpnja 1973.

 1. Mijo Šljivić, Aljinići, 1952. i Janja Lukić, Aljinići, 1956.
 2. Šušnja Jozo, Vodarići, 1950. i Janja Marčić, Lučići, 1954.

Vjenčani na dan 24. srpnja 1973.

 1. Marko Džanan, Gajine, 1939. i Jelka Ćorić, Šeperci, 1932.

Vjenčani na dan 29. srpnja 1973.

 1. Pavo Andrić, Vodarići, 1948. i Kata Jurić, Čatići, 1950.

Vjenčani na dan 2. kolovoza 1973.

 1. Marijan Bagavac, Seoce, 1943. i Dragica Ivanković, Kakanj, 1950.

Vjenčani na dan 12. kolovoza 1973.

 1. Nikica Radoš, Slapnica, 1943. i Karmen Jurić, Čatići, 1951.
 2. Jozo Medjedović, Aljinići, 1950. i Ivanka Bojić, Čatići, 1953.
 3. Massimo Di Benedetto, Kraljeva Sutjeska, 1951. i Olgica Aždajić, Kraljeva Sutjeska, 1952.
 4. Pavo Jurić, Aljinići, 1948. i Kata Lozančić, Kakanj, 1951.

Vjenčani na dan 22. kolovoza 1973.

 1. Andrija Dujmović, Dujmovići, 1950. i Mara Jurić, Teševo, 1954.
 2. Mijo Bartolović, Bradaši, 1952. i Ana Jurić, Teševo, 1952.

Vjenčani na dan 26. kolovoza 1973.

 1. Niko Martinović, Seoce, 1952. i Finka Martinović, Guča Gora, 1954.

Vjenčani na dan 29. kolovoza 1973.

 1. Mijo Andrić-Vukančić, Bulčići, 1952. i Kaja Stijepić, Bulčići, 1949.

Vjenčani na dan 2. rujna 1973.

 1. Mijo Marčić, Lučići, 1950. i Mara Zubonja, Kovačići, 1950.

Vjenčani na dan 3. rujna 1973.

 1. Franjo Martinović, Seoce, 1952. i Kaja Tomić, Slapnica, 1953.

Vjenčani na dan 9. rujna 1973.

 1. Ivo Kovačević, Bjelavići, 1952. i Nevenka Čokara, Vodarići, 1955.

Vjenčani na dan 12. rujna 1973.

 1. Ilija Šljivić, Veliki Trnovci, 1951. i Ana Antunović, Seoce, 1955.

Vjenčani na dan 13. rujna 1973.

 1. Mijo Maračić, Slapnica, 1932. i Kata Majstorović, Slapnica, 1941.

Vjenčani na dan 23. rujna 1973.

 1. Mato Češljić, Aljinići, 1950. i Ljubica Bešlić, Čatići, 1956.

Vjenčani na dan 29. rujna 1973.

 1. Fabijan Tomić, Ratanj, 1954. i Jaga Lukić, Ratanj, 1954.

Vjenčani na dan 30. rujna 1973.

 1. Stjepan Medjedović, Aljinići, 1950. i Slavica Subašić, Čatići, 1953.

Vjenčani na dan 10. listopada 1973.

 1. Ivo Lukić, Aljinići, 1949. i Franjica Majstorović, Bjelavići, 1954.

Vjenčani na dan 14. listopada 1973.

 1. Ivo Zubonja, Gajine, 1952. i Jagoda Subašić, Kopjari, 1955.

Vjenčani na dan 21. listopada 1973.

 1. Jozo Kovačević, Vodarići, 1950. i Luca Ravlija, Šošnje, 1955.
 2. Jozo Antić, Bijelo Polje, 1953. i Jela Petričević, Lukovo Brdo, 1953.

Vjenčani na dan 16. prosinca 1973.

 1. Franjo Nikačević, Miljačići, 1951. i Genoveva Martinović, Seoce, 1955.

Vjenčani na dan 30. prosinca 1973.

 1. Blaško Drlja, Čatići, 1951. i Ana Pezer, Pezeri, 1951.
 2. Jozo Šain, Kraljeva Sutjeska, 1949. i Nada Filipović, Kraljeva Sutjeska, 1951.

Vjenčani na dan 31. prosinca 1973.

 1. Ljubomir Benić, Čatići, 1949. i Ana Perkić, Tuzla, 1947.

Ukupno vjenčanih parova 1973. godine: 65